Logo gemeente Deventer

Ecologie in Deventer

In de stad is op veel plekken natuur. Veel bewoners hechten daar grote waarde aan en worden blij van vogelgekwinkeleer, fladderende vlinders en zoemende bijen. Uiteraard is de ruimte voor natuur in de stad beperkt, want in de stad wonen vooral mensen.

Het groenbeleid van de gemeente Deventer richt zich op het behouden en versterken van de variaties in flora en fauna. Dit betekent dat de gemeente bij het beheer van de stedelijke groenstructuur rekening houdt met de soorten planten en dieren die voorkomen. Deventer past ecologisch groenbeheer toe waar natuur en ecologie een kans maken.

Door het ecologisch groenbeheer zijn op steeds meer plaatsen in de gemeente bijzondere plantensoorten te zien. Dankzij uitgekiend groenbeheer bloeien op dit moment gevlekte rietorchissen en vinden we blaassilene en grote ratelaar langs het Stieltjespad en in het gebied tussen het Graveland en de Gooiermars. De bijzondere plantensoorten breiden zich de laatste jaren steeds verder uit.

Ecologisch waardevolle bermen

Het beheer van ecologisch waardevolle bermen bestaat uit maaien en afvoeren van het maaisel, maar dan wel pas nadat de bloemen zijn uitgebloeid en hun zaden hebben verspreid. Door deze aanpak bloeien op dit moment honderden gevlekte rietorchissen langs het Stieltjespad tussen de Vijfhoeksweg en de Leonard Springerlaan.

Verspreiding langs ecozones

Door de wijze van groenbeheer van het Deventer Groenbedrijf breiden de gevlekte rietorchissen zich elk jaar verder uit. Deze orchideeën zijn inmiddels al massaal aanwezig in het Fetlaer. Wanneer u wilt genieten van de bloemenpracht is mei het juiste moment om een wandeling langs het Wijnand Mullenpad in het gebied te maken.


Tussen Graveland en Gooiermars

In het natuurgebied tussen het Graveland en de Gooiermars groeit naast deze planten ook onder meer zonnedauw. Dit gebied is echter niet openbaar toegankelijk maar vanaf de Rombout Verhulstlaan heeft iedereen een prachtig uitzicht op het terrein.

 

Natuur in de stad

In de stad en de woonkernen is het belangrijk dat karakteristieke soorten maar ook de gewone huis- tuin- en keukensoorten kunnen blijven voortbestaan. Essentieel is dat gierzwaluw en huismus gelegenheid krijgen om te broeden. Daarvoor is het weer belangrijk om rekening te houden met oude muurvegetaties. Bij renovatie en/of nieuwbouw wordt standaard kunstmatige nestelgelegenheid voor huismus en gierzwaluw toegepast als de nieuwbouw zich daarvoor leent. Van te voren wordt onderzocht of er gierzwaluwen en huismussen voorkomen. Beide soorten krijgen een terugkeergarantie.

 

Natuur in het buitengebied

In het buitengebied worden duurzame populaties van karakteristieke soorten planten en dieren beschermd. In ruimtelijke plannen wordt rekening gehouden met goede voorwaarden voor bijvoorbeeld de das. Zo is er veel aandacht voor een goede planologische bescherming, verbetering ecologische infrastructuur, ecologisch bermbeheer.

Van belang is ook dat natuur de stad in kan komen. We kunnen de robuuste natuur in het buitengebied zien als een reservoir voor planten en dieren. Via de 'groene vingers' in de stad verplaatsen ze zich tot in de tuintjes van particulieren in de wijken. Bermbeheer speelt daarbij een belangrijke rol. De bermen die daarvoor geschikt zijn, worden ecologisch beheerd.

 

Steenmarter

De steenmarter is een beschermd dier die zijn schuilplaats zoekt op warme plekken in huis, schuur of tuin. Als u denkt dat u steenmarters in uw omgeving heeft, is het goed de gewoonten te kennen van de steenmarter. De steenmarter kan flink overlast veroorzaken wanneer hij in uw huis schuilt. Heeft u schade van de steenmarter, meld dit dan bij het meldpunt. Alleen mensen die daarvoor opgeleid zijn, mogen maatregelen nemen. Lees meer op de pagina Steenmarter.