Logo gemeente Deventer

Eigen bijdrage Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor een aantal Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. Soms hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

 

Eigen bijdrage vanaf 1 januari 2024 maximaal € 20,60 per maand

Dit is een vast bedrag dat u per maand betaalt en is landelijk vastgesteld. U betaalt deze bijdrage zolang u gebruik maakt van de hulp. Ontvangt u ook andere voorzieningen vanuit de Wmo? Dan betaalt u de eigen bijdrage maar één keer. Bij het CAK vindt u meer informatie  over de eigen bijdrage. 

 

Hebt u een laag inkomen (tot 110% van het minimum)? Dan betaalt u misschien geen eigen bijdrage 

Het CAK beoordeelt of u een eigen bijdrage moet betalen op basis van uw inkomen, vermogen en persoonlijke situatie. Houd rekening met het volgende:

 • De inkomensgrenzen voor 2024 zijn in de gemeente Deventer: 
  • Alleenstaande zonder AOW: € 17.851,90 
  • Alleenstaande met AOW: € 18.424,23
  • Meerpersoonshuishouden met AOW: € 24.931,37
   Het CAK vergelijkt bovenstaande bedragen met uw verzamelinkomen van 2022. De bedragen staan op uw belastingaangifte. 
 • Het CAK kijkt ook naar uw vermogen van 2 jaar geleden. Bijvoorbeeld spaargeld, beleggingen of een 2e woning. Voor de eigen bijdrage in 2024 kijkt het CAK naar uw vermogen in 2022.  Bekijk meer informatie over de toetsbedragen voor vermogen.  

 

Wanneer betaalt u ook geen eigen bijdrage?

Op de website van het CAK leest u in welke situaties er nog meer geen eigen bijdrage wordt gevraagd.