Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Eigen bijdrage

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor een aantal Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage 2020

Met ingang van 1 januari 2020 betaalt een huishouden maximaal € 19 per maand. Het CAK int het bedrag en stuurt hiervoor een rekening naar de cliënt. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

English Deutsch