Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Eigen bijdrage

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt hulp en ondersteuning voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Voor een aantal Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage.

Eigen bijdrage 2020

Met ingang van 1 januari 2020 betaalt een huishouden maximaal € 19 per maand. Het CAK int het bedrag en stuurt hiervoor een rekening naar de cliënt. Lees meer over de eigen bijdrage op de website van het CAK: www.hetcak.nl.

English Deutsch