Logo gemeente Deventer

De eikenprocessierups

In april start de gemeente met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De verwachting is dat half juni het overlastseizoen van de eikenprocessierups weer begint, maar dat is erg afhankelijk van de temperatuur. Op 10 of 17 juni starten we met het wegzuigen van rupsen. Dit gebeurt op basis van vooraf vastgestelde routes en meldingen van inwoners.

 

Melden eikenprocessierups

Heeft u eikenprocessierupsen gezien en wilt u deze melden? Zo werkt het:

  1. Ga naar de meldkaart. Deze opent in een nieuw scherm.
  2. Klik op de boom of bomen waarin u de rupsen heeft gezien.
  3. Het Groenbedrijf gaat na de melding aan de slag met het weghalen van de rups. Dit kan enige tijd duren.

Op de kaart staan bomen met verschillende kleuren aangegeven. U kunt alleen melden op de gele en oranje bomen. Bomen die in het groen zijn aangegeven, staan al op onze planning. In de grijze bomen laten wij de nesten zitten.

 

Nieuwe aanpak bestrijding

De afgelopen jaren lag de nadruk op het bestrijden van de eikenprocessierups, onder andere met het middel Xentari. Dan doen we niet meer. De aanpak is nu meer verschoven naar beheersen. We doen dit vooral door het wegzuigen van rupsen op vooraf bepaalde routes en op basis van meldingen. In vooraf bepaalde gebieden moeten de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups er voor zorgen dat de overlast beperkt blijft. Daar grijpen we niet in. Bomen buiten deze routes worden op basis van meldingen behandeld. Als de bestrijdingsploeg met de routes bezig is, neemt ze de meldingen in de buurt van de routes gelijk mee. 

We zetten ook in op het versterken van de natuur en soortenrijkdom in en om de stad. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen van bosjes voor inheemse vogels en het veranderen van gazon naar kruidenvelden. Daardoor helpen we vogels en insecten, die natuurlijke vijanden van de rupsen zijn. Op die manier kunnen we het aantal eikenprocessierupsen al vroeg in het voorjaar op een natuurlijke manier verminderen. 

Alle meldingen komen op een  kaart. Op deze kaart kunt u zelf de voortgang zien. 

 

Wat kunt u doen?

Zelf kunt u ook aan de slag in uw eigen tuin met het vergroten van de soortenrijkdom. Weten wat u kunt doen? Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden op de website van de vogelbescherming, Nature today en de Ulebelt.

 

Spinselmot of eikenprocessierups?

Spinselmotten kunnen een boom of struik volledig inpakken. De rupsen eten de takken van de boom of struik helemaal kaal. Daarna gaan zij op zoek naar de volgende boom of struik. Na enkele weken ontwikkelen de larven zich tot een kleine vlinder, wit met zwart gestipt. 

Ook al worden planten of bomen helemaal kaal gevreten, toch herstellen de meeste planten en bomen zich daarna goed. Binnen enkele weken hebben ze weer nieuwe blaadjes. Gezonde planten en bomen lopen zelden blijvende schade op door de spinselmot.   

Op deze foto's ziet u spinselmot in struiken:  

struik met spinselmot

struik met spinselmot