Logo gemeente Deventer

De eikenprocessierups

Een aantal weken in april/mei/juni/juli bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups. Bomen waar veel rupsen worden verwacht, worden bespoten. Bomen in de buurt van scholen, fietsroutes en winkelcentra krijgen als eerste een behandeling.

 

Melden

Wilt u eikenprocessierupsen melden? Ga naar www.deventer.nl/slimmelden.

 

Curatieve bestrijding

De brandharen van de eikenprocessierups zorgen voor overlast. De periode van de meeste overlast zal dit jaar medio juni/juli zijn. De rupsen kregen hun brandharen dit jaar rond half mei. Eind mei is het moment waarop ze de bekende nesten gaan vormen. Vanaf half juni, juli en augustus worden de rupsen net als vorig jaar bestreden door ze weg te zuigen. Dit doet de gemeente op basis van meldingen.

Alle meldingen komen op een interactieve kaart. Op deze kaart kunnen inwoners zelf de voortgang zien. Lees wat de gemeente doet met een melding van eikenprocessierupsen.

 

Spinselmot of eikenprocessierups?

Spinselmotten kunnen een boom of struik volledig inpakken. De rupsen eten de takken van de boom of struik leeg. Daarna gaan zij op zoek naar de volgende boom of struik. Na enkele weken ontwikkelen de larven zich tot een kleine vlinder, wit met zwart gestipt.

Planten of bomen waarin spinselmotten zitten, worden helemaal leeg gevreten totdat zij kaal zijn. Toch herstellen de meeste planten en bomen goed. Binnen enkele weken zijn weer nieuwe blaadjes gevormd. Gezonde planten en bomen ondervinden zelden blijvende schade van de spinselmot.  

Op deze foto's ziet u spinselmot in struiken:

struik met spinselmot

struik met spinselmot

 

Eikenprocessierups in processie: afwachten

Eind mei, begin juni is de eikenprocessierups nog in beweging. De rupsen worden dan vaak in processie waargenomen op de stammen van eiken. Het wegzuigen van rupsen kan pas als deze in nesten zitten. Dit is meestal medio juni (erg afhankelijk van het weer). Vanaf dat moment beginnen we met het wegzuigen van nesten. Dat gaat op basis van meldingen.

Op de foto ziet u rupsen die nog volop in beweging zijn:

struik met spinselmot

 

Prioriteit wegzuigen nesten

De nesten kunnen niet allemaal tegelijk worden weggezogen. Zo behandelen wij de meldingen:

  • Prioriteit 'hoog': nesten worden met voorrang weggezogen op ‘gevoelige plekken’ zoals speeltuinen, scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs;
  • Prioriteit 'normaal': meldingen over andere locaties waar wij de rups bestrijden;
  • Geen bestrijding: wij verwijderen geen nesten op plekken waar de kans om in aanraking te komen met de eikenprocessierups erg klein is, zoals wegen buiten de bebouwde kom zonder fiets- en voetpaden, of bos- en natuurgebieden.

Op privéterrein haalt de gemeente geen rupsen weg. De eigenaar kan daar zelf een opdracht voor geven.

 

Voorkom overlast

Voorkom ongemak en raak rupsen en resten ervan niet aan. Zorg bij bezoek aan locaties met veel eikenbomen voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking met rupsen niet krabben of wrijven, maar spoel de huid met water.

De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. Klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

 

Gezondheidsklachten

Vanaf het voorjaar komen eikenprocessierupsen in veel eikenbomen voor. De brandharen zorgen voor overlast. Deze komen ook voor in oude nesten, zelfs als er geen rupsen meer in de nesten zitten. Op de website van GGD-IJsselland en rupsen.info vindt u onder meer informatie over:

  • het voorkomen van gezondheidsklachten
  • wat te doen bij aanraking met de brandharen van de rups
  • wat te doen als de haren van de rups in uw huis of kleding terecht zijn gekomen 

Kijk voor tips voor uw huisdieren op Dierenarts.nl.

 

Landelijke website Processierups.nu

Het ministerie van LNV heeft een website gemaakt waarop u veel informatie kunt vinden: processierups.nu.

 

Vermijd lijmvallen, plakstrips of fixeermiddelen

Gebruik in en om uw woning geen lijmbanden, lijmvallen of plakstrips. U kunt ze in de winkel kopen, maar het gebruik ervan is wettelijk verboden. Ook grotere dieren raken erin verstrikt en sterven. Daarnaast helpen deze middelen ook niet tegen de eikenprocessierups: juist vijanden van de rups blijven eraan plakken. Ook fixeermiddelen zijn wettelijk verboden.

 

Beheersing door natuurlijke vijanden

Naast de inzet van de traditionele bestrijdingsmethoden heeft de eikenprocessierups ook natuurlijke vijanden. Denk aan diverse vogelsoorten en parasitaire sluipwespen. Er worden in Deventer proeven gedaan met het toepassen van onder andere speciale kruidenmengsels, met als doel om natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken. Op termijn kan het accent dan verschuiven van bestrijding naar beheersing, is de verwachting.

Bij de pilotlocaties uit 2020 (Kolkmansweg tussen Oerdijk en Ganzeboomsweg, Nico Bolkensteinlaan) en de nieuwe pilotlocaties uit 2021 (Kanaaldijk, zwembad Looëermark plus omgeving en Landje van Niets in de Vijfhoek) wordt de ontwikkeling van de kruidenvegetatie gevolgd.

Op deze locaties vindt geen preventieve bestrijding plaats om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups de kans te geven zich goed te ontwikkelen.

De gemeente is bezig om plannen te ontwikkelen om een ander beheer toe te passen in onze bermen en daarbij betrekken we ook het realiseren van een diverser aanbod in boom-, struik-, en kruidensoorten in onze bermen en het verbeteren van schuil en nest gelegenheden voor vogels, insecten en vleermuizen.

Hiermee zal de biodiversiteit toenemen en het natuurlijke evenwicht herstellen. Dat duurt een aantal jaren, en dit moeten we samen doen.

 

Wat kunt u doen?

De gemeente kan dit echter niet alleen. Zelf kunt u ook aan de slag in uw in uw eigen tuin met het vergroten van de biodiversiteit. Weten wat u kunt doen? Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden op de  bewonersinitiatieven. Weten wat u kunt doen? Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden op de website van de vogelbescherming, Nature today en de Ulebelt.