Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Eikenprocessierups

Een aantal weken in mei/juni/juli bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups. Bomen waar veel rupsen worden verwacht, worden bespoten. Bomen in de buurt van scholen, fietsroutes en winkelcentra krijgen als eerste een behandeling.
Thumbnail Thumbnail Thumbnail

Kaart bestrijding eikenprocessierups

Op de kaart ziet u waar eikenbomen staan, waar de eikenprocessierups is gemeld en waar deze is bestreden. De kaart wordt iedere maandag bijgewerkt.

Op de kaart staan alleen solitaire eiken vermeld. Eiken in bosachtige gebieden zijn niet apart geregistreerd. Die worden op de kaart niet weergegeven.

Landelijke website Processierups.nu

Het ministerie van LNV heeft een website gemaakt waarop u veel informatie kunt vinden: processierups.nu.

Situatie in 2019

Door de grote hoeveelheid eikenprocessierupsen kon de gemeente de bestrijding niet aan. Door de vele meldingen was de wachttijd langer dan normaal. Bij de bestrijding van de rupsen geven wij prioriteit aan locaties waar veel mensen langs komen. Scholen, verzorgingstehuizen, winkelcentra en sportclubs worden zoals altijd met voorrang behandeld. De behandeling van de andere meldingen duurt soms wat langer. Op privéterrein worden de rupsen niet weggehaald door de gemeente.

In juni, juli en augustus worden de rupsen bestreden door ze weg te zuigen. Er waren dit jaar zoveel rupsen in Nederland, dat de bestrijding achterliep door een tekort aan aannemers die dit specialistische werk uit kunnen voeren.

Monitoren Eikenprocessierupsen

Om meer inzicht te krijgen in de te verwachten plaagdruk in 2020 laat de gemeente op diverse locaties in Deventer vallen ophangen. Deze vallen worden gevuld met het vrouwelijke seksferomoon van de eikenprocessievlinders. Daar komen mannetjesvlinders op af. Hiermee kunnen we inschatten hoe zwaar de omgeving belast zal worden met rupsen in 2020 en de bestrijding hier op afstemmen.

Meldpunt Openbare Ruimte

Ziet u eikenprocessierupsen in bomen op gemeentegrond? Kijk eerst bij Veelgestelde vragen bij het Meldpunt openbare ruimte. Een melding doen? Dat gaat via Slim Melden, onder Groen/Openbare beplanting, of per telefoon: 14 0570.

Voorkom overlast

Voorkom ongemak en raak rupsen en resten ervan niet aan. Zorg bij bezoek aan natuurgebieden voor een goede bedekking van hals, armen en benen en ga niet op de grond zitten. Na aanraking met rupsen niet krabben of wrijven, maar spoel de huid met water.

De rupsen kunnen zorgen voor jeuk en irritaties aan huid, ogen en luchtwegen. Klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken. Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.

Gezondheidsklachten

Ernstige gezondheidsklachten, veroorzaakt door de eikenprocessierups kunt u melden bij GGD- IJsselland via telefoonnummer 088 - 443 06 89 of per e-mail, milieugezondheid@ggdijsselland.nl.

Bestrijdingsmethoden

Bij de bestrijding wordt rekening gehouden met de locaties waar beschermde vlindersoorten voorkomen, volgens de kaart van de Vlinderstichting.

Preventieve bestrijding van de eikenprocessierups
Een biologisch bacteriepreparaat wordt verneveld op het jonge blad van de eiken. Omdat het middel niet alleen de rupsen van de eikenprocessievlinder doodt maar ook andere rupsen, gaat de gemeente Deventer terughoudend met het middel om. Het spuiten wordt bij gunstige weersomstandigheden uitgevoerd, dit kan zowel overdag als ’s nachts gebeuren.

Curatieve behandeling
De rupsen met de nesten worden weggezogen met een grote stofzuiger en daarna vernietigd.

Proef
Er is een proef gedaan met nematoden, kleine aaltjes die de eikenprocessierups binnendringen en hem van binnenuit opeten.

Natuurlijke vijanden
De eikenprocessierups heeft ook natuurlijke vijanden zoals vogels en parasitaire sluipwespen. Er worden proeven gedaan met kruidenmengsels en het plaatsen van nestkastjes met als doel om natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken.

Daarnaast worden landelijke onderzoeken gevolgd en wordt bekeken of de resultaten van deze onderzoeken vervangend of aanvullend kunnen zijn op het huidige beheer.

Bestrijding door Het Groenbedrijf
Op de website van Het Groenbedrijf staat informatie over de (preventieve) bestrijding.

English Deutsch