Logo gemeente Deventer

De eikenprocessierups

In april start de gemeente met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Vanaf half mei tot in augustus worden rupsen(nesten) weggezogen. Dit gebeurt op basis van vooraf vastgestelde routes en meldingen van inwoners.

 

Melden eikenprocessierups

Heeft u eikenprocessierupsen gezien en wilt u deze melden? Zo werkt het:

  1. Ga naar de meldkaart. Deze opent in een nieuw scherm.
  2. Klik op de boom of bomen waarin u de rupsen heeft gezien.
  3. Het Groenbedrijf gaat na de melding aan de slag met het weghalen van de rups. Dit kan enige tijd duren.

Op de kaart staan bomen met verschillende kleuren aangegeven. U kunt alleen melden op de gele en oranje bomen. Bomen die in het groen zijn aangegeven, staan al op onze planning. In de grijze bomen laten wij de nesten zitten.

 

Bestrijding 

We zetten onze middelen in om vooral op drukbezochte plekken de jeukende brandharen te voorkomen. Denk aan speelplekken, kinderdagverblijven, scholen, zwembaden, recreatieplassen of drukke fiets- en wandelroutes. Vanaf mei zuigt een bestrijdingsploeg actief rupsen weg. Met een speciale stofzuiger wordt langs een aantal vastgestelde routes door de stad tot hoog in de bomen nesten weggezogen. Zo willen we voorkomen dat rupsen uitgroeien tot vlinders die weer eitjes leggen Bomen buiten deze routes worden op basis van meldingen behandeld. Als de bestrijdingsploeg met de routes bezig is, neemt ze de meldingen in de buurt van de routes gelijk mee. 

Alle meldingen komen op een  kaart. Op deze kaart kunt u zelf de voortgang zien. 

 

Ecologisch verantwoord bestrijden 

Vanaf 1 januari 2024 bestrijden we de rups op een aantal speciale plekken alleen nog maar met nematoden. We gebruiken geen Xentari meer. We zetten vooral in op het wegzuigen van nesten. 

Op deze kaart kunt u zien waar wij nematoden inzetten en wanneer wij dat doen. 

 

Nematoden 

Nematoden zijn zogenaamde parasitaire aaltjes. De aaltjes dringen de eikenprocessierups binnen en voeden zich met de rups totdat die dood gaat voordat het een vlinder wordt. Spuiten gebeurt in het voorjaar als er nog weinig andere soorten rupsen actief zijn. Hierdoor worden andere vlindersoorten ontzien. Nematoden zijn ongevaarlijk voor mensen, huisdieren, vogels en planten. 

 

Meer planten en dieren 

We zetten ook in op het versterken van de natuur en soortenrijkdom in en om de stad. Dit doen we bijvoorbeeld door het aanleggen van bosjes voor inheemse vogels en het veranderen van gazon naar kruidenvelden. Door dit te doen, helpen we vogels en insecten, die natuurlijke vijanden van de rupsen zijn. Op die manier kunnen we de eikenprocessierups al vroeg in het voorjaar op een natuurlijke manier verminderen. 

 

Wat kunt u doen?

Zelf kunt u ook aan de slag in uw eigen tuin met het vergroten van de soortenrijkdom. Weten wat u kunt doen? Meer informatie hierover is bijvoorbeeld te vinden op de website van de vogelbescherming, Nature today en de Ulebelt.

 

Spinselmot of eikenprocessierups?

Spinselmotten kunnen een boom of struik volledig inpakken. De rupsen eten de takken van de boom of struik helemaal kaal. Daarna gaan zij op zoek naar de volgende boom of struik. Na enkele weken ontwikkelen de larven zich tot een kleine vlinder, wit met zwart gestipt. 

Ook al worden planten of bomen helemaal kaal gevreten, toch herstellen de meeste planten en bomen zich daarna goed. Binnen enkele weken hebben ze weer nieuwe blaadjes. Gezonde planten en bomen lopen zelden blijvende schade op door de spinselmot.   

Op deze foto's ziet u spinselmot in struiken:  

struik met spinselmot

struik met spinselmot