Logo gemeente Deventer

FAQ crisisnoodopvang vluchtelingen

Van half oktober 2022 tot half januari 2024 biedt Deventer tijdelijk crisisnoodopvang voor maximaal 174 vluchtelingen op een rivierschip aan de Pothoofdkade, ter hoogte van de Panoramaflat (‘Schippersflat'). Bekijk de vragen en antwoorden.

 • Crisisnoodopvang

  Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang?

  Omdat er een tekort aan opvangplekken is worden asielzoekers nu tijdelijk ondergebracht in crisisnoodopvang. Zoals bij ons in Deventer

  Het COA hanteert de volgende definities:

  Noodopvang
  Is er niet genoeg plek in de asielzoekerscentra (azc)? Dan vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in de noodopvang. Dit zijn tijdelijke locaties met minder voorzieningen dan de standaard opvanglocaties van het COA. Zoals de locatie aan Wittenstein.

  Crisisnoodopvang
  Is er voor asielzoekers geen plek meer in de noodopvang? Dan regelen de gemeenten en veiligheidsregio's crisisnoodopvang. Dit is korte opvang van normaal gesproken ongeveer 1 week in ruimtes die de overheid meestal inzet bij een ramp of crisis.

  Op lokaal niveau wordt bepaald hoe de opvang wordt georganiseerd, op basis van de door het COA gestelde eisen.

  Gezien de omvang van de vluchtelingencrisis biedt de gemeente Deventer 5 maanden crisisnoodopvang, dus langer dan de definitie van het COA. Dit willen we ook doen vanuit menselijk oogpunt.

  Waarom is er crisisnoodopvang nodig?

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties. De bestaande asielzoekerscentra zitten overvol en aanmeldcentrum Ter Apel kan de instroom van nieuwe vluchtelingen niet aan.

  Het kabinet heeft de situatie rond de opvang van asielzoekers als een landelijke crisis bestempeld. De aanhoudende instroom van asielzoekers en gebrek aan opvangcapaciteit leiden er toe dat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te weinig plekken beschikbaar zijn. De Rijksoverheid heeft alle veiligheidsregio’s de opdracht gegeven om crisisnoodopvangplekken te realiseren. De 11 gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland hebben afgesproken samen de gevraagde tijdelijke noodopvang te bieden.

  Waarom bij ons in Deventer?

  De Veiligheidsregio's hebben de opdracht om per regio asielzoekers op te vangen. De gemeenten binnen onze Veiligheidsregio IJsselland hebben met elkaar gesproken over de mogelijkheden. Opvang op een cruiseschip is het snelst te realiseren. Het is in veel gemeenten niet mogelijk dat een schip met zo’n lengte aanmeert. Dat kan bij ons in Deventer wel. We voelen ons ook uit menselijk oogpunt geroepen een bijdrage te leveren.

  Zijn er andere gemeenten die ook extra opvanglocaties hebben?

  Ja. In elke gemeente wordt gekeken naar opvanglocaties. Het is wel een lastige zoektocht, omdat de opvang van Oekraïense vluchtelingen tegelijkertijd speelt. En daarnaast is er ook de woningnood.

  Hoeveel geld gaat het ons als gemeente kosten?

  De opvang van vluchtelingen in een noodopvang kost geld. De rijksoverheid betaalt alle kosten van de opvang van de vluchtelingen, ook de kosten voor de crisisnoodopvang in Deventer.

   

 • Communicatie

  Zijn de omwonenden geïnformeerd?

  Ja, bewoners en ondernemers zijn schriftelijk geïnformeerd. Voor bewoners was er in 2022 een informatiebijeenkomst op het schip, in aanwezigheid van onder meer burgemeester Ron König en medewerkers van de gemeente Deventer. Ook kregen belangstellenden een rondleiding op het schip. 

  Nu besloten is dat het schip langer blijft liggen, wordt er een inloopbijeenkomst georganiseerd voor bewoners/ondernemers op het schip. Bij deze bijeenkomst is burgemeester Ron König aanwezig.

  Is de gemeenteraad geïnformeerd?

  Ja, op 6 oktober 2022 en 23 februari 2023 is de raad schriftelijk geïnformeerd.

  Zijn omwonenden vooraf betrokken bij dit besluit?

  Nee. Er is sprake van een crisissituatie in de opvang van vluchtelingen.

  Bewoners en ondernemers zijn schriftelijk geïnformeerd. Ook zijn er informatiebijeenkomsten op het schip voor bewoners en ondernemers georganiseerd, in aanwezigheid van onder meer burgemeester Ron König en medewerkers van de gemeente Deventer. Ook kregen belangstellenden een rondleiding op het schip.

  Waar kan ik terecht met vragen?

  U kunt de gemeente Deventer op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur bellen via telefoonnummer: 14 0570 of stuur een e-mail naar vluchtelingen@deventer.nl.

 • Opvanglocatie

  Waarom opvang op een schip?

  Het gaat om opvang op een riviercruiseschip, waar dus alle faciliteiten aanwezig zijn om mensen te laten slapen en eten. Zo’n schip wordt gehuurd, waarbij aan de gemeente gevraagd wordt om een geschikte kade. De zoektocht naar een goede aanlegplaats is makkelijker dan de zoektocht naar een op korte termijn geschikt (te maken) pand.

  Om welk schip gaat het?

  Het gaat om rivierschip ‘Princesse de Provence’. Het schip fungeert aan het Pothoofd tot half januari 2024 als crisisnoodopvang voor asielzoekers. 

  Waarom de Pothoofdkade?

  De Pothoofdkade is beschikbaar voor een schip van deze lengte. Er ligt een steiger die lang genoeg is voor een riviercruiseschip. Ook zijn de benodigde voorzieningen te treffen, zoals aansluiting op elektra.  Er is breed gekeken naar locatiemogelijkheden. Diverse locaties zijn afgevallen omdat er geen voorzieningen zoals walstroom te realiseren zijn. De haven is niet geschikt omdat het schip niet door de sluis kan.

  Hoelang blijven de vluchtelingen op deze locatie?

  Het gaat om crisisnoodopvang tot medio januari 2024.

  Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

  Vanuit de gemeente Deventer is er dagelijks een locatiemanager aanwezig om de locatie aan te sturen. De locatiemanager is ook voor u het eerste aanspreekpunt als u overlast ervaart tijdens het verblijf van de vluchtelingen. 

  Daarnaast is er 24/7 beveiliging aanwezig (bestaande uit meerdere personen), zowel binnen als buiten het schip. Buiten de aanwezigheidstijden van de locatiemanager is de beveiliger uw eerste aanspreekpunt voor vragen of bij eventuele overlast. 

  Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de politie via 0900 – 8844. Bij spoed bel 112

  Hoe wil de gemeente overlast voorkomen?

  We weten dat sommige mensen zich zorgen maken over mogelijke overlast. Daar gaan wij niet van uit, maar wij zijn er wel alert op.

  Wij gaan onze gasten goed informeren over de regels die hier voor iedereen gelden. Daar gaan wij ook op handhaven. Er is veel aandacht voor de begeleiding van de asielzoekers. Er zijn woonbegeleiders aanwezig, ook om dagbesteding te bieden. 

  Als u overlast waarneemt, neem dan contact op met de locatiemanager ter plaatse met de beveiligers of met de politie. 

  Wat doet de gemeente voor omwonenden?

  We nemen extra maatregelen, zoals een direct aanspreekpunt, de locatiemanager, en permanente beveiliging op de wal. 

  Mag ik de opvanglocatie bezoeken?

  De opvanglocatie bezoeken is helaas niet mogelijk. De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn vermoeid. Wij vragen u om hen rust te gunnen en om die reden weg te blijven bij het schip.

  Kunnen de bewoners zelf eten koken op het schip?

  Nee, dat gaat hier niet. Het schip is hier niet op ingericht en het zou ook in het kader van brandveiligheid niet kunnen dat er op de kamers gekookt wordt. Er worden maaltijden bezorgd.

  Waar plaatsen toeleveringsbedrijven hun voertuigen?

  De toelevering vindt plaats via de reguliere methode: voertuigen komen aanrijden via de Wilhelminabrug en rijden af via de Pothoofd richting Zutphen. Vrachtauto’s blijven alleen voor het laden en lossen op de kade staan.  

  Wat komt er op het dek van het schip te staan?

  Het dek krijgt geen speciale functie. De bestaande overkapping dient nu als plek waar de mensen een luchtje kunnen scheppen.  

  Wat kan er gedaan worden aan de hinderlijke verlichting van het schip?

  Inmiddels wordt deze ‘dek-verlichting’ niet maar aangezet, zodat bewoners die tegenover het schip wonen er geen hinder meer van ondervinden.   

 • Vluchtelingen

  Waar komen de vluchtelingen vandaan?

  Gezien de grootte van de verblijfshutten op het schip, kunnen hier moeilijk grote gezinnen worden opgevangen. Daarom bestaat de groep tijdelijke bewoners voornamelijk uit mensen die alleen zijn gevlucht en enkele gezinnen met kinderen (ouder dan 12 jaar). De mensen komen uit verschillende landen zoals Syrië, Eritrea, Somalië, Sudan, Jemen en Iran. Onder hen zijn ongeveer 10 kinderen tussen de 12 en 18 jaar.

  Waar gaan de vluchtelingen daarna naar toe?

  Dat is nog niet duidelijk. We dringen er bij het COA op aan dat dit snel bekend is. We vinden het belangrijk dat de asielzoekers zelf weten waar ze naar toe gaan. 

  Wanneer komen de eerste vluchtelingen?

  Enkele dagen nadat het schip op 12 oktober is gearriveerd, zijn ook de vluchtelingen aangekomen. Zij hebben inmiddels hun intrek genomen op het schip.  

  Krijgen de asielzoekers op het schip hierna een huis in Deventer?

  Nee. Dit is echt crisisnoodopvang. Na verblijf aan boord gaan deze mensen naar een nieuwe locatie. 

  Kunnen de asielzoekers het schip verlaten?

  De asielzoekers zijn vrij om het schip op en af te gaan. Zij moeten zich uiteraard wel aan de gedragsregels in de openbare ruimte houden en het privéterrein van derden respecteren. De mensen krijgen uitleg over onze manieren en gebruiken.

  Waaruit bestaat de dagbesteding van de asielzoekers?

  De meeste vluchtelingen hebben een lange reis achter de rug en zijn erg vermoeid. In de noodopvang kunnen mensen uitrusten en bijkomen van hun reis. Zodra meer bekend is over de samenstelling van de groep, wordt er naar passende dagbesteding gezocht. Daarover wordt met partners in de stad gesproken.

  Ik heb kleding en goederen over. Kan ik deze ook brengen?

  Onze oproep van eind oktober voor slippers en kleding voor de mensen op het schip, heeft veel opgeleverd. Inmiddels hebben wij voldoende spullen. Wilt u kleding of goederen doneren? Dit kan bij inzamelpunten zoals van het Leger des Heils en Het Goed. Als er een behoefte is aan specifieke spullen dan communiceren wij hierover.

  Waar plaatsen vluchtelingen hun vervoersmiddelen?

  Zij hebben over het algemeen geen vervoersmiddelen tot hun beschikking.