Logo gemeente Deventer

Financiën gemeente

Themasite Het geld van Deventer

Op de themasite Het geld van Deventer vindt u veel informatie over de financiën van de gemeente Deventer.

Lees meer

Kosten bestuur

Burgemeester en wethouders maken kosten tijdens de uitvoering van hun taken. Hier vindt u een overzicht van deze kosten, gesorteerd per jaar.

Lees meer

Gemeentelijke belastingen

Alle inwoners en bedrijven betalen gemeentelijke belastingen, heffingen en soms leges. Hoeveel iemand betaalt hangt af van zijn persoonlijke situatie en het gebruik van voorzieningen in Deventer.

Lees meer

Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Deventer. Hoeveel krijgen ze en voor welk doel? Ook staan de afgewezen subsidies erin. Met dit register wordt inzichtelijk waar het geld van de gemeente naar toe gaat.

Lees meer

Van begroting naar jaarrekening

Hoe staat Deventer er financieel voor? Hoe zit dat de komende jaren? Hoe komt de gemeente aan inkomsten? Naar welke plannen en doelen gaat het geld? De antwoorden staan in een reeks van 5 documenten. Die begint met de begroting en eindigt met de jaarrekening. Via deze jaarlijkse cyclus kan iedereen de financiële stand van zaken van de gemeente volgen.

Lees meer

Financiële jaarcyclus

De gemeente houdt grip op haar financiën via jaarverslagen, jaarrekeningen en begrotingen. Ieder jaar doorloopt de gemeente dezelfde financiële cyclus.

Lees meer