Logo gemeente Deventer

Subsidieregister

In het subsidieregister staat welke organisaties subsidie krijgen van de gemeente Deventer. Hoeveel krijgen ze en voor welk doel? Ook staan de afgewezen subsidies erin. Met dit register wordt inzichtelijk waar het geld van de gemeente naar toe gaat.

Het subsidieregister wordt een paar keer per jaar geactualiseerd.

Toelichting op de subsidies:

  • Waarderingssubsidies: het vermelde bedrag is het definitieve subsidiebedrag;
  • Projectsubsidies en budgetsubsidies: het definitieve subsidiebedrag wordt pas bepaald als de organisatie of vereniging na afloop de besteding kan verantwoorden.

Online inzien

 

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen over het Openbaar Subsidieregister kunt u een email sturen aan Hein Steenbergen.