Logo gemeente Deventer

Flexwoningen in Deventer

Om de druk op de woningmarkt te verlichten, wil de gemeente Deventer 300 flexwoningen bouwen in 2023, met uitloop naar begin 2024. De gemeente en woningcorporaties onderzoeken de mogelijke locaties, verspreid over de stad. 

Update juni 2023: van de 7 mogelijke locaties zijn er 2 afgevallen.

 

Net als in het hele land is er in Deventer een woningtekort

Er worden woningen gebouwd, maar dat kost veel tijd. Daarom willen wij ook woningen die snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden: flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Daarmee verlichten we de druk op de woningmarkt en loopt de wachtduur voor de mensen die ingeschreven zijn als woningzoekende niet verder op. 

 

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

Flexwoningen zijn voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus. 

De flexwoningen zijn niet bedoeld voor studenten. Voor hen is er studentenhuisvesting. Ook zijn de woningen niet bedoeld voor arbeidsmigranten en voor mensen met sociale problematiek.

 

5 mogelijke locaties

Eind 2023 willen we de flexwoningen bouwen. In totaal gaat het om ongeveer 300 woningen op verschillende plekken, verspreid door de stad. De woningen zullen van goede kwaliteit zijn, veilig en duurzaam. 

De gemeente kijkt samen met de woningcorporaties waar flexwoningen kunnen komen. 5 locaties komen mogelijk in aanmerking. Van deze 5 locaties is voor 3 locaties in mei 2023 door de gemeenteraad besloten dat hier flexwoningen kunnen komen. De overige 2 locaties worden nog verder onderzocht op geschiktheid voor flexwonen.

De 3 locaties die door de gemeenteraad zijn vastgestel:

  • Het Vlier 28 in Borgele (De Poort)
  • Steenbrugge (nabij J. Baulingstraat)
  • De Vijfhoek/Colmschate-Noord, bij de rotonde Oostriklaan 

De 2 locaties die nog verder onderzocht worden op geschiktheid:

  • de plek waar voorheen de Roelandflat stond, nabij het Winkelcentrum Keizerslanden (vooralsnog onderzoeken we de mogelijkheden of permanente woningbouw op deze locaties mogelijk is. Mocht dit op korte termijn niet lukken, dan worden de mogelijkheden voor flexwonen verder onderzocht;
  • in de buurt van de voetbalvelden van SV Colmschate/ Stationsweg - David Wijnveldtweg.

2 locaties die eerder zijn onderzocht, de Rembrandtkade (oude ijsbaan) en de locatie op Steenbrugge ten zuiden van de begraafplaats en ten westen van de Raalterweg, zijn inmiddels afgevallen.  

Bekijk de kaart met 5 locaties:

tekst

 

Voorlopige planning

  • De gemeenteraad heeft in mei besloten dat op 3 locaties flexwoningen kunnen komen. Gemeente en corporaties werken de plannen verder uit. Na de zomer informeren we u over het vervolg;
  • De overige 2 locaties worden verder onderzocht op geschiktheid. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u;
  • Beoogde start bouw flexwoningen: eind 2023. 

Meer informatie vindt u op Veelgestelde vragen flexwonen

 

Informatie en bijeenkomsten

In december 2022 zijn er inloopmomenten geweest waar omwonenden hun ideeën en suggesties over de locaties hebben gedeeld. Alle opmerkingen worden meegenomen in de verdere beoordeling van de beoogde locaties.

Op 18 januari 2023 hebben de woningcorporaties hun visie op het woningtekort en het flexwonen met de gemeenteraad besproken. Op 1 februari was de raadstafel: de wethouder beantwoordde vragen van raadsleden over dit onderwerp. Ook was er voor inwoners gelegenheid om in te spreken.  

Voor onderstaande locaties, die geschikt lijken voor flexwonen, zijn in maart 2023 inloopbijeenkomsten gehouden: 

Alle opmerkingen en reacties naar aanleiding van deze bijeenkomsten nemen we mee in het vervolg van het ontwerpproces.

 

Meer informatie