Logo gemeente Deventer

Flexwoningen in Deventer

Om de druk op de woningmarkt te verlichten, wil de gemeente Deventer 300 flexwoningen bouwen in 2023. De gemeente en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden van 6 locaties, verspreid over de stad.

 

Net als in het hele land is er in Deventer een woningtekort. Er worden woningen gebouwd, maar dat kost veel tijd. Daarom willen wij ook woningen die snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden: flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Daarmee helpen we de druk op de woningmarkt te verlichten en loopt de wachtduur voor de mensen die ingeschreven zijn als woningzoekende niet verder op. 

 

6 mogelijke locaties

Eind 2023 willen we de flexwoningen bouwen. In totaal gaat het om ongeveer 300 woningen op verschillende plekken, verspreid door de stad. De woningen zullen van goede kwaliteit zijn, veilig en duurzaam. 

De gemeente kijkt samen met de woningcorporaties waar flexwoningen kunnen komen. 6 locaties komen mogelijk in aanmerking:

  • Het Vlier in Borgele (jongerenklooster)
  • de plek waar voorheen de Roelandflat stond, nabij het Winkelcentrum Keizerslanden
  • 2 plekken in Steenbrugge
  • het terrein aan de Rembrandtkade waar de oude ijsbaan heeft gestaan
  • De Vijfhoek/Colmschate-Noord, bij de rotonde Oostriklaan 
  • in de buurt van de voetbalvelden van SV Colmschate

De gemeente onderzoekt wat er precies mogelijk is en past op deze locaties.

Bekijk de kaart met 6 locaties:

tekst

Meer informatie vindt u op Veelgestelde vragen flexwonen

 

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

Flexwoningen zijn voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus. 

De flexwoningen zijn niet bedoeld voor studenten. Voor hen is er studentenhuisvesting. Ook zijn de woningen niet bedoeld voor arbeidsmigranten en voor mensen met sociale problematiek.

 

Voorlopige planning

  • Met de selectie van de locaties die in aanmerking kunnen komen voor flexwoningen, starten we met het verder onderzoeken van de (technische) haalbaarheid;
  • We hopen dat we in februari 2023 meer kunnen zeggen over de (technische) haalbaarheid. Dan organiseren we informatiebijeenkomsten voor omwonenden van elke locatie en voor andere geïnteresseerden. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

 

Informatie en bijeenkomsten

In december 2022 zijn er inloopmomenten geweest waar omwonenden hun ideeën en suggesties over de locaties hebben gedeeld. Alle opmerkingen worden meegenomen in de verdere beoordeling van de beoogde locaties.

Op 18 januari 2023 hebben de woningcorporaties hun visie op het woningtekort en het flexwonen met de gemeenteraad besproken. Op 1 februari is de volgende raadstafel: de wethouder beantwoordt dan vragen van raadsleden over dit onderwerp. Ook is er voor inwoners gelegenheid om in te spreken. 
In februari of maart volgen bijeenkomsten in de omgeving van de voorgenomen locaties voor flexwoningen.

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over de locaties waar flexwoningen kunnen worden gebouwd. Naar verwachting is dit in mei 2023.

 

Meer informatie