Logo gemeente Deventer

Flexwoningen in Deventer

Om de druk op de woningmarkt te verlichten, wil de gemeente Deventer 300 flexwoningen bouwen in 2023. De gemeente en woningcorporaties onderzoeken de mogelijkheden van 7 locaties, verspreid over de stad.

 

Net als in het hele land is er in Deventer een woningtekort. Er worden woningen gebouwd, maar dat kost veel tijd. Daarom willen wij ook woningen die snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden: flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Daarmee helpen we de druk op de woningmarkt te verlichten en loopt de wachtduur voor de mensen die ingeschreven zijn als woningzoekende niet verder op. 

 

7 mogelijke locaties

Eind 2023 willen we de flexwoningen bouwen. In totaal gaat het om ongeveer 300 woningen op verschillende plekken, verspreid door de stad. De woningen zullen van goede kwaliteit zijn, veilig en duurzaam. 

De gemeente kijkt samen met de woningcorporaties waar flexwoningen kunnen komen. 7 locaties komen mogelijk in aanmerking:

 • Het Vlier 28 in Borgele (De Poort)
 • de plek waar voorheen de Roelandflat stond, nabij het Winkelcentrum Keizerslanden
 • Steenbrugge (nabij J. Baulingstraat)
 • Steenbrugge (ten zuiden van begraafplaats)
 • het terrein aan de Rembrandtkade waar de oude ijsbaan heeft gestaan
 • De Vijfhoek/Colmschate-Noord, bij de rotonde Oostriklaan 
 • in de buurt van de voetbalvelden van SV Colmschate/ Stationsweg - David Wijnveldtweg

De gemeente onderzoekt wat er precies mogelijk is op deze locaties.

Bekijk de kaart met 7 locaties:

tekst

Meer informatie vindt u op Veelgestelde vragen flexwonen

 

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

Flexwoningen zijn voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus. 

De flexwoningen zijn niet bedoeld voor studenten. Voor hen is er studentenhuisvesting. Ook zijn de woningen niet bedoeld voor arbeidsmigranten en voor mensen met sociale problematiek.

 

Voorlopige planning

 • Met de selectie van de locaties die in aanmerking kunnen komen voor flexwoningen, starten we met het verder onderzoeken van de (technische) haalbaarheid;
 • In maart 2023 was er meer bekend (technische) haalbaarheid. Er zijn bijeenkomsten georganiseerd voor drie locaties waarvoor omwonenden/belanghebbenden zijn uitgenodigd;
 • In mei 2023 neemt de gemeenteraad een besluit over de locaties waar flexwoningen gebouwd kunnen worden. 

 

Informatie en bijeenkomsten

In december 2022 zijn er inloopmomenten geweest waar omwonenden hun ideeën en suggesties over de locaties hebben gedeeld. Alle opmerkingen worden meegenomen in de verdere beoordeling van de beoogde locaties.

Op 18 januari 2023 hebben de woningcorporaties hun visie op het woningtekort en het flexwonen met de gemeenteraad besproken. Op 1 februari was de raadstafel: de wethouder beantwoordde vragen van raadsleden over dit onderwerp. Ook was er voor inwoners gelegenheid om in te spreken.  

Voor onderstaande locaties, die geschikt lijken voor flexwonen, zijn in maart 2023 inloopbijeenkomsten gehouden: 

Alle opmerkingen en reacties naar aanleiding van deze bijeenkomsten nemen we mee in het vervolg van het ontwerpproces.

De volgende 4 locaties worden in de komende tijd nog verder onderzocht op geschiktheid. Voor deze locaties worden daarom nu geen inloopbijeenkomsten gehouden.

 • De plek waar voorheen de Roelandflat stond, nabij het Winkelcentrum Keizerslanden;
 • Steenbrugge, ten zuiden van de begraafplaats en aan de westkant van de Raalterweg;
 • Het terrein aan de Rembrandtkade waar de oude ijsbaan heeft gestaan;
 • Ten noorden van de voetbalvelden van SV Colmschate '33, tussen de Stationsweg en de David Wijnveldtweg.

 

Besluitvorming door gemeenteraad

De gemeenteraad neemt uiteindelijk een definitief besluit over de locaties waar flexwoningen kunnen worden gebouwd. Flexwonen staat in deze vergaderingen op de agenda:

 

Meer informatie