Logo gemeente Deventer

Flexwoningen in Deventer

Om de druk op de woningmarkt te verlichten, wil de gemeente Deventer 300 flexwoningen bouwen, uiterlijk in 2024. De gemeente en woningcorporaties onderzoeken de mogelijke locaties, verspreid over de stad. 

 

Update februari 2024 (Suze Groenewegstraat/ Anna Reynvaanstraat):

De informatieavond op 28 november 2023 over flexwoningen nabij de Suze Groenewegstraat/ Anna Reynvaanstraat is door ongeveer 85 mensen bezocht. Naar aanleiding van deze avond hebben 23 mensen een reactie(formulier) ingeleverd. We hebben alle reacties, vragen en opmerkingen doorgenomen en nemen dit mee in de verdere uitwerking van de plannen. Kijk in de Veelgestelde vragen voor de antwoorden op de meest gestelde vragen. 

 

Net als in het hele land is er in Deventer een woningtekort

Er worden woningen gebouwd, maar dat kost veel tijd. Daarom willen wij ook woningen die snel en gemakkelijk gebouwd kunnen worden: flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen voor de duur van maximaal 15 jaar. Daarmee verlichten we de druk op de woningmarkt en loopt de wachtduur voor de mensen die ingeschreven zijn als woningzoekende niet verder op. 

 

Voor wie zijn de flexwoningen bedoeld?

Flexwoningen zijn voor mensen die dringend woonruimte zoeken. Dat kunnen jongeren zijn, starters op de woningmarkt, mensen die tijdelijk hun huis uit moeten (bijvoorbeeld vanwege een renovatie), mensen die snel woonruimte nodig hebben door een echtscheiding of faillissement of mensen met een verblijfsstatus. 

De flexwoningen zijn niet bedoeld voor studenten. Voor hen is er studentenhuisvesting. Ook zijn de woningen niet bedoeld voor arbeidsmigranten en voor mensen met sociale problematiek.

 

8 mogelijke locaties

In 2024 willen we de flexwoningen bouwen. In totaal gaat het om ongeveer 300 woningen op verschillende plekken, verspreid door de stad. De woningen zullen van goede kwaliteit zijn, veilig en duurzaam. 

De gemeente kijkt samen met de woningcorporaties waar flexwoningen kunnen komen. 8 locaties komen mogelijk in aanmerking. Van deze 8 locaties is voor 3 locaties in mei 2023 door de gemeenteraad besloten dat hier flexwoningen kunnen komen. Voor de locatie in Diepenveen is dit besloten in juni 2023. De overige 4 locaties worden nog verder onderzocht op geschiktheid voor flexwonen.

De 4 locaties die door de gemeenteraad zijn vastgesteld:

  • Het Vlier 28 in Borgele (De Poort)
  • Steenbrugge (nabij J. Baulingstraat)
  • Colmschate-Noord, bij de rotonde Oostriklaan 
  • Diepenveen, nabij voetbalvelden

De 4 locaties die nog verder onderzocht worden op geschiktheid:

  • in de buurt van de voetbalvelden van SV Colmschate/ Stationsweg - David Wijnveldtweg.
  • de plek waar voorheen de Roelandflat stond, nabij het Winkelcentrum Keizerslanden (vooralsnog onderzoeken we de mogelijkheden of permanente woningbouw op deze locaties mogelijk is. Mocht dit op korte termijn niet lukken, dan worden de mogelijkheden voor flexwonen verder onderzocht;

Onderstaande 2 locaties zijn in november 2023 door het college aangewezen voor verder onderzoek naar geschiktheid voor flexwonen. Voor deze locaties worden binnenkort inloopbijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en belanghebbenden. Zij hebben hiervoor een uitnodiging per post ontvangen.  

  • Colmschate Zuid, Suze Groenewegstraat/Anna Reynvaanstraat
  • Borgele, Dreef/Overstichtlaan (nabij woonbedrijf ieder1)

Bekijk de kaart met 8 locaties:

Kaart met de globale locaties voor flexwoningen

 

Voorlopige planning

  • Beoogde start bouw eerste flexwoningen: 2e kwartaal 2024
  • De 2 in november aangewezen locaties worden vanaf nu verder onderzocht op geschiktheid. Zodra hier meer duidelijkheid over is, informeren wij u. 

Meer informatie vindt u op Veelgestelde vragen flexwonen

 

Informatie en bijeenkomsten

In december 2022 zijn er inloopmomenten geweest waar omwonenden hun ideeën en suggesties over een aantal van de locaties hebben gedeeld.

Op 18 januari 2023 hebben de woningcorporaties hun visie op het woningtekort en het flexwonen met de gemeenteraad besproken. Op 1 februari was de raadstafel: de wethouder beantwoordde vragen van raadsleden over dit onderwerp. Ook was er voor inwoners gelegenheid om in te spreken.  

In maart 2023 zijn de volgende inloopbijeenkomsten gehouden: 

In november/december 2023 zijn de volgende inloopbijeenkomsten gehouden:

Alle opmerkingen en reacties naar aanleiding van de bijeenkomsten nemen we mee in de verdere beoordeling en het ontwerpproces.

 

Meer informatie