Logo gemeente Deventer

Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

Als u een inzamelactie of een collecte wilt houden, vraagt u een collectevergunning aan bij de gemeente. Als u bij het inzamelen een vaste standplaats inneemt, heeft u hiervoor ook een standplaatsvergunning nodig.

Wat heeft u nodig?

Om een collectevergunning aan te vragen, geeft u door:

 • de naam van uw organisatie;
 • wanneer en waar u de collecte wilt organiseren;
 • het doel waar het geld (of de spullen) naartoe gaat.

Bekijk vooraf het collecterooster en bepaal dan pas de datum voor het collecteren of inzamelen. Hiermee vergroot u de kans op toestemming voor de collecte.

Als u een inzameling doet in besloten kring, heeft u geen collectevergunning nodig.

Meer informatie

Meer informatie over het collecteren vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Een collectevergunning kost € 38. U krijgt hiervoor een factuur toegestuurd.

Om in aanmerking te komen voor een collectevergunning, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

 • alleen personen van 16 jaar of ouder mogen collecteren;
 • de collectanten maken geen opmerkingen naar het publiek;
 • er mag alleen worden gecollecteerd met verzegelde bussen, eventueel vergezeld van intekenlijsten;
 • de collectanten moeten een afschrift van de vergunning bij zich hebben of een legitimatiebewijs van de collecterende instantie (die in het bezit is van een CBF-keurmerk);
 • op de bus, op de lijst of op een andere manier moet duidelijk zichtbaar zijn voor welk tijdvak en welk doel de collectanten mogen collecteren;
 • binnen een week na de collectedag of -periode wordt een ingevulde en ondertekende collectestaat aan de gemeente gezonden;
 • in het geval van een collecterende instantie die in het bezit is van een CBF-keurmerk, wordt binnen 2 jaar na de collectedag of -periode een financiële verantwoording, vergezeld van een accountantsverklaring met betrekking tot de gevoerde actie, overgelegd aan het Centraal Bureau Fondsenwerving te Amsterdam;
 • als de collecte niet doorgaat, wordt dit zo snel mogelijk aan de gemeente doorgegeven.

Wie zich niet houdt aan de voorschriften, krijgt bij een nieuwe aanvraag geen vergunning.