Logo gemeente Deventer

Gladheidbestrijdingsplan

In de winter kan het door opvriezing, ijzel of sneeuw glad worden op wegen en fietspaden. Dan treedt het gemeentelijke plan in werking. De bestrijding is erop gericht het (economisch) verkeer op gang te houden.

In het Gladheidbestrijdingsplan staat hoe en waar de gemeente de gladheid bestrijdt. Het plan zorgt dat we veilig van A naar B kunnen, houdt rekening met het milieu, kosten en de beschikbaarheid van materiaal en materieel. Gladheid door ijzel wordt anders aangepakt dan gladheid door sneeuw. Eén nachtje vorst bestrijden we anders dan een langdurige vorstperiode.

Op plekken waar de machines niet kunnen komen, wordt de gladheid handmatig bestreden.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de gladheidbestrijding? Bekijk de antwoorden op de meestgestelde vragen.