Logo gemeente Deventer

Meer informatie over gladheidbestrijding

Is het glad op de weg of ligt er veel sneeuw? Wij krijgen dan vragen over de gladheidbestrijding. De antwoorden op de vragen vindt u op deze pagina.

 • Gladheidbestrijding in Deventer

  Wie bepaalt of strooien nodig is?

  De gemeente ontvangt informatie van het weerbureau. Op basis van temperatuur, wind, vochtigheid en eigen waarneming bepaalt de coördinator gladheidbestrijding of er gestrooid moet worden.  

  Bij lichte gladheid worden niet meteen alle wegen gestrooid. Dat is niet alleen beter voor het milieu, we kunnen ook meer wegen strooien als het écht glad wordt. Zout strooien heeft bovendien alleen zin als er veel verkeer rijdt.  

  Strooien heeft geen effect meer als de temperatuur (van vooral het wegdek) onder -8 graden Celsius komt. De werking van het zout wordt dan minder. Vorst zorgt voor droge lucht, waardoor de weg droog blijft.  

  Kijk ook op de pagina Strooikaarten voor meer informatie.

  Hoe blijf ik op de hoogte van strooiacties?

  Wilt u het laatste nieuws ontvangen? Volg Deventer op Twitter en meldt u aan. Wij houden u op de hoogte van mogelijke gladheid en strooiacties.

  Wordt mijn huisvuil wel opgehaald als er sneeuw ligt?

  In principe wel. Tenzij het gevaarlijk is om met de vuilnisauto's de straat in te gaan. Houdt u hiervoor de berichtgeving van Circulus in de gaten.

 • Strooiroutes

  Waar strooit de gemeente?

  De gemeentelijke gladheidsbestrijding richt zich op het bereikbaar houden van de hoofdverkeerswegen. Dit gebeurt met machines. Het gaat daarbij om de autowegen en fietspaden, die zijn vermeld in het gladheidbestrijdingsplan.
   
  Er wordt daarnaast handmatig gewerkt aan het sneeuwvrij maken van winkelcentra en toegangspaden. Hier heeft de gemeente met Circulus, Het Groenbedrijf en aannemers de handen vol aan. Bij extreem weer is er een noodscenario rond strooien en sneeuwschuiven. Bekijk alle strooiroutes.

  Hoe strooit de gemeente op het fietspad?

  De gemeente gebruikt tractoren voor de fietspaden. Deze werpen zout over de breedte van het hele fietspad. Ligt er sneeuw, dan schuiven ze dit naar de zijkant. Het inrijden van het zout op fietspaden gaat langzamer dan op de autowegen. Dit komt door de weinige wieldruk van fietsbanden. Gevolg: het duurt langer voor gevallen sneeuw weg is en sneeuw blijft vaak aan de zijkant van het fietspad liggen.

  De Fietsersbond geeft op haar website '6 tips om met gladheid te blijven fietsen'.

  Waar strooit de gemeente handmatig?

  De gemeente, Circulus en het Groenbedrijf hebben hun handen vol aan de machinale gladheidbestrijding op de hoofdverkeerswegen. Als het nodig is, wordt gladheid ook handmatig aangepakt. Dat is het geval bij bushaltes, openbare voorzieningen, afvalvoorzieningen of oversteekplaatsen. Winkelgebieden worden ook handmatig zoveel mogelijk sneeuwvrij gemaakt. Op de strooikaarten ziet u waar de gemeente strooit.

  Strooit de gemeente in woonwijken?

  De gemeente bestrijdt de gladheid in woonwijken niet. Zout strooien heeft alleen zin als er veel verkeer rijdt. Dat is in woonstraten niet zo. De gemeente zorgt er wel voor dat de ontsluitingswegen, busroutes en hoofdfietspaden in de woonwijken begaanbaar zijn. Op de strooikaarten staat aangegeven waar gestrooid wordt.
   
  De voertuigen van de hulpdiensten zijn bestand tegen verschillende weersomstandigheden. Ook gladheid en sneeuw. Mocht dat nodig zijn, dan kunnen hulpdiensten uw woning bereiken.

  Wat pakken wij op in het buitengebied?

  Op de strooikaart staan de wegen en fietspaden, die in het buitengebied gestrooid worden.

 • Help mee

  Wat kan ik doen?

  Als inwoner kunt u helpen bij het bestrijden van gladheid door te vegen of te strooien. Kijk voor tips op de pagina Wat kan ik doen?.

  Hoe kom ik aan zout om zelf te strooien?

  Bent u lid van de Deventer Schoon Familie (DSF), Cambio, dan kunt u voor cambi’s een emmer strooizout van 10 liter kopen of laten vullen. Kijk voor meer informatie op de pagina Wat kan ik doen?.

 • Centrum

  Wat pakken wij op in de binnenstad?

  Het kernwinkelgebied is niet opgenomen in de routes. De uitvoering van de gladheidbestrijding in het kernwinkelgebied wordt uitgevoerd, nadat hierover is afgestemd met de binnenstadsmanager. Op de strooikaart ziet u welke straten in de binnenstad we wel strooien.

  Zijn de parkeerplaatsen in het centrum bereikbaar?

  Machinale gladheidbestrijding op parkeerplaatsen is lastig uit te voeren, vanwege geparkeerde voertuigen en in sommige gevallen de beperkte ruimte. Daarom voert de gemeente geen gladheidbestrijding uit op parkeerplaatsen in het centrum.

 • Vrachtverkeer

  Mijn (vracht)auto is ingesneeuwd. Krijg ik hulp?

  De gemeente biedt geen hulp als uw auto is ingesneeuwd. Bel een takel- en bergingsbedrijf. Zij kunnen u het beste helpen.

  Worden laad- en losplekken gestrooid? 

  Is de laad- en losplek onderdeel van de strooiroute en is de plek niet bezet? Dan neemt de gemeente deze plekken mee met de machinale gladheidbestrijding.

 • Overlast

  Wanneer mag ik een melding maken over gladheid?

  Gladheid melden kan via Slim Melden. Wij nemen een melding over gladheidbestrijding serieus. Soms komen er zoveel meldingen binnen, dat de gemeente ze niet allemaal individueel kan beoordelen. We proberen de meldingen dan te toetsen. Hierbij kijken we naar de vastgestelde criteria in het gladheidbestrijdingsplan. In principe wijken we niet af van de strooiroutes

  Door het sneeuwschuiven is mijn weg/uitrit geblokkeerd. Kunnen jullie dit weghalen? 

  Sneeuwbulten worden zoveel mogelijk van de doorgaande weg verwijderd. Liggen er sneeuwhopen of sneeuwresten voor uw uitrit? U kunt (samen met uw buren) de plek handmatig vrij van sneeuw maken.

  Blokkeert een sneeuwbult een doorgaande weg, meldt dit dan bij de gemeente via Slim Melden.

  Door het sneeuwschuiven is er een sneeuwbult naast mijn geparkeerde auto. Kunnen jullie dit weghalen? 

  Sneeuwhopen en sneeuwresten langs parkeerplaatsen aan de openbare weg worden niet door de gemeente weggehaald. Dit is machinaal lastig te verwijderen. Er is kans op schade aan de geparkeerde voertuigen, door het materieel van de sneeuwploeg of door opspattende stukken sneeuw/ijs. U kunt (samen met uw buren) de plek wel handmatig vrij van sneeuw maken.

  Wat kan ik doen aan overlast door smeltwater?

  Wanneer er veel sneeuw heeft gelegen, ontstaat na dooi smeltwater. Door het smeltwater kan wateroverlast ontstaan. De kolken en/of afvoergoten zitten in sommige gevallen nog dicht met ijs. U kunt zelf proberen de kolken in uw straat met de schop ijsvrij te maken.  
   
  Wanneer er risico is voor verkeer/aanhoudende overlast, dan kunt u een melding mkaen via Slim Melden

  Verder is het advies om geduld te hebben. En pas in het verkeer de rijsnelheid aan op de overlastsituatie.