Logo gemeente Deventer

Groenbeleid

Het Groenbeleidsplan geeft richtlijnen voor de inrichting en het beheer van openbaar groen, inclusief bomen en waterpartijen. Ook voor bijvoorbeeld bomen en bermen is beleid vastgesteld.

De ligging van Deventer op de grens van het rivierenlandschap van de IJssel, het Sallandse dekzandlandschap zorgt voor veel soorten planten en dieren. Met het groenbeleid van de gemeente wordt deze diversiteit zo veel mogelijk ondersteund.

 

Groenbeleidsplan

In het Groenbeleidsplan (pdf, 1,5 KB) staan de uitvoeringsprojecten van de gemeente Deventer voor het beheer, het groenonderhoud en herinrichting van de openbare ruimte. Het groenbeleidsplan dateert uit 2007, maar is nog steeds actueel.

 

Bomenbeleidsplan

Het Bomenbeleidsplan (pdf, 1,4 KB) zet in op behoud van een duurzame bomenstructuur en behoudt deze door laanboomverjonging toe te passen. 

 

Bermbeheerplan

In 2022 is een nieuw bermbeheerplan (pdf, 12,4 MB) vastgesteld. Vanaf 2023 worden bepaalde gebieden buiten de bebouwde kom ook beheerd op ecologische wijze. 

 

Meldpunt openbare ruimte

Ziet u zwerfafval, vervuiling van water, of ruikt u iets vreemds? Meld het bij het Meldpunt.