Logo gemeente Deventer

Groenbeleid

Het Groenbeleidsplan geeft richtlijnen voor de inrichting en het beheer van openbaar groen, inclusief bomen en waterpartijen.

De ligging van Deventer op de grens van het rivierenlandschap van de IJssel, het Sallandse dekzandlandschap zorgt voor een grote biodiversiteit aan planten en dieren. Met het groenbeleid van de gemeente wordt deze diversiteit zo veel mogelijk ondersteund.

Groenbeleidsplan

In het Groenbeleidsplan (pdf, 1,5 KB) staan de uitvoeringsprojecten van de gemeente Deventer voor het beheer, het groenonderhoud en herinrichting van de openbare ruimte.

Bomenbeleidsplan

Het Bomenbeleidsplan (pdf, 1,4 KB) zet in op behoud een duurzame bomenstructuur en behoudt deze door laanboomverjonging toe te passen. Het Amendement (pdf, 66 KB) zet in op het behoud van bomen en is een wijziging ten opzichte van het bomenbeleidsplan

 

Website Openbare ruimte Deventer

Meer over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte vindt u op de website.

Meldpunt openbare ruimte

Ziet u zwerfafval, vervuiling van water, of ruikt u iets vreemds? Meld het bij het Meldpunt.