Huiselijk geweld

Vermoedt u huiselijk geweld in uw omgeving? Meld het ons.

Bij huiselijk geweld gaat het om lichamelijk, seksueel of psychisch geweld dat wordt gepleegd door een (ex) partner, een (huis-)vriend of een familielid.

Melden huiselijk geweld

Bij Veilig Thuis kunt u een melding doen of advies vragen over huiselijk geweld. Zij brengen u in contact met goede hulpverleners bij u in de buurt en met crisisopvang.

Slachtofferhulp

U kunt bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor hulp op juridisch gebied. Bijvoorbeeld voor vragen over het doen van aangifte, het verhalen van schade of voor ondersteuning in het strafproces. U kunt op werkdagen van 9.00-17.00 uur bellen met 0900-0101 (lokaal tarief).

Aanpak gemeente

In het Handboek Jeugd en Veiligheid (pdf, 950 KB) staat hoe we omgaan met huiselijk geweld. Het Bijzondere Zorg Team (BZT) zorgt ervoor dat mensen de noodzakelijke zorg krijgen.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.
Titel Grootte
Handboek Jeugd en Veiligheid 952,4 KB
English Deutsch