Logo gemeente Deventer

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. Huiselijk geweld wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Voorbeelden hiervan zijn: partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Als het niet goed gaat in uw eigen gezin of u zich zorgen maakt om een ander, bel 0800-2000 voor hulp of advies.

Vormen van huiselijk geweld

Vormen van huiselijk geweld zijn:

  • kindermishandeling;
  • ouderenmishandeling;
  • eergerelateerd geweld zoals eerwraak, vrouwelijk genitale verminking of huwelijksdwang;
  • partnergeweld en ex-partnergeweld in alle verschijningsvormen, ook psychische mishandeling en stalking.

Meld huiselijk geweld

Meld altijd huiselijk geweld, ook bij twijfel.

  • Bij spoed: bel direct 112
  • Meld vermoedens van huiselijk geweld bij Veilig Thuis via 0800-2000 (gratis 24/7). Dit is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt.

Wat kun je doen als het thuis niet goed gaat?

Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren voorkomen. Je kunt denken aan (fysieke of psychische) mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Gebeuren er bij jou thuis dingen waardoor je je niet veilig voelt? Is er bijvoorbeeld iemand thuis die boosheid met geweld afreageert op een partner, een kind, ouder of een huisdier? Dan is het goed om contact op te nemen met Veilig Thuis (bel 0800-2000). Hoe eerder, hoe beter. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling.