Logo gemeente Deventer

Veiligheid

Soorten veiligheid

Kijk hier voor meer informatie over: brandveiligheid, digitale veiligheid, high impact crimes, huiselijk geweld, drugs, veilig ondernemen, veilig uitgaan en zorg en veiligheid. 

Lees meer

Toezicht en Handhaving

Samen met de politie, jeugdorganisaties, wijkteams en inwoners werkt Team Toezicht & Handhaving aan de veiligheid en leefbaarheid. Inwoners leveren een belangrijke bijdrage aan een schone en veilige omgeving.

Lees meer

Veiligheidsbeleid

Veiligheid is de basis voor een prettige manier van samenleven. Wanneer Deventenaren zich thuis, in hun directe omgeving en in de stad veilig voelen, dan is het ook mogelijk om jezelf als individu te ontwikkelen en te ontplooien. Veiligheid is daarmee een basiswaarde van onze gemeente en gemeenschap.

Lees meer

Cameratoezicht

In de gemeente Deventer wordt door inwoners, ondernemers en gemeente gebruik gemaakt van camera’s. De gemeente draagt verantwoordelijkheid voor de camera’s die zij zelf inzet, bijvoorbeeld voor het monitoren van verkeer, stadsafsluitingen, parkeergarages en het handhaven van de openbare orde en veiligheid.

Lees meer

Ondermijnende criminaliteit melden

Soms merkt u in uw buurt iets op, waarbij u het gevoel heeft dat er iets niet klopt. Bijvoorbeeld een woning waar alleen ’s nachts beweging is, een loods waar (opeens) bewaking is of vreemde activiteiten rond een huis. Het kan zijn dat er hier sprake is van ondermijnende criminaliteit. Meld het bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Lees meer

Digitaal opkopersloket

Handelt u bedrijfsmatig in tweedehands of ongeregelde goederen? Dan bent u wettelijk verplicht u via het digitaal opkopersloket aan te melden als handelaar bij de gemeente Deventer.

Lees meer

Overlast

In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Denk bijvoorbeeld aan geluids-, woon- of jeugdoverlast. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners of personen die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

Lees meer

Omgevingsvisie externe veiligheid

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en de IJssel brengen risico’s voor de omgeving met zich mee. Dat geldt ook voor de opslag en de bewerking van die stoffen bij bedrijven.

Lees meer

Melden Discriminatie

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd in Deventer? Bent u getuige geweest van discriminatie of wordt u onterecht van discriminatie beschuldigd? In de Nederlandse grondwet staat dat alle mensen gelijk zijn. Discriminatie is dus verboden.

Lees meer

Contact jeugdhulp en crisis

Meer informatie over contact bij een crisissituatie met betrekking tot jeugdzorg.

Lees meer

Voorbereiden op crises en noodsituaties

Wie zich zorgen maakt over onverwachte gebeurtenissen of crises, kan zich daarop voorbereiden.

Lees meer