Logo gemeente Deventer

Dwangsom bij niet tijdig beslissen (ingebrekestelling)

Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is.

U kunt de gemeente Deventer in gebreke stellen als de (wettelijke) termijn voor het beslissen op een aanvraag of bezwaar is verstreken. Daarna heeft de gemeente 2 weken de tijd om alsnog een besluit te nemen. Is er dan nog geen besluit genomen, dan moet de gemeente een dwangsom betalen.

Uitzondering: deze procedure geldt niet voor Woo-verzoeken.

Download het formulier Ingebrekestelling gemeente Deventer (pdf, 24 KB), vul het volledig in en het stuur het ondertekend naar:

Gemeente Deventer
Postbus 5000
7400 GC Deventer

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.

Meer informatie

Lees meer over dwangsommen op de website van de rijksoverheid.