Logo gemeente Deventer

Zaken doen met gemeente Deventer

Gemeente Deventer wil bedrijven eerlijke en gelijke kansen geven en het gemeenschapsgeld zo goed mogelijk besteden. Bovendien moet voor bestuur, inwoners en bedrijven duidelijk zijn dat iemand op een eerlijke manier een opdracht krijgt. Daarom heeft Deventer inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden opgesteld.

De gemeente moet zich houden aan de aanbestedingswet. In deze wet is bepaald hoe de gemeente op objectieve en transparante wijze opdrachten verstrekt. Grotere opdrachten moeten verplicht gepubliceerd worden op de Europese website voor aanbestedingen.

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Om onze welvaart voor huidige en toekomstige generaties te behouden, is het nodig om het concurrentievermogen van onze economie te versterken en tegelijkertijd de belasting op mens en milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Creativiteit, ondernemerschap en innovatie zijn essentieel om deze omslag naar duurzame groei mogelijk te maken. Overheden, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties nemen volop concrete initiatieven voor vergroening van economie en samenleving. De gemeente is toegetreden tot het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). MVI betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen.

Per 1 april 2023 heeft gemeente Deventer trede 3 bereikt van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO-keurmerk). 

 

Tijdelijk werk/inhuur

Deventer publiceert opdrachten voor de inhuur van personen op www.talentenregiohuurtin.nl.

Inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken samen op het gebied van inkoop. De inkoopvoorwaarden voor deze gemeenten zijn gelijk. Per 1 december 2020 zijn de voorwaarden gewijzigd. Download de Inkoopvoorwaarden DOWR (pdf, 136 KB). U kunt ook het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van Deventer (pdf, 654 KB) downloaden.

Contact

Mocht u vragen hebben over inkopen door de gemeente dan kunt u deze mailen aan: inkoop@dowr.nl.