Spring naar einde van Hoofdmenu Spring naar begin van Hoofdmenu

Zaken doen met gemeente Deventer

Gemeente Deventer wil leveranciers eerlijke en gelijke kansen geven en het gemeenschapsgeld zo goed mogelijk besteden. Bovendien moet voor bestuur, inwoners en bedrijven duidelijk zijn dat iemand op een eerlijke manier een opdracht krijgt. Daarom heeft Deventer inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden opgesteld.

De gemeente kan voor grotere opdrachten niet zomaar een opdracht verlenen: wettelijke regels bepalen dat dergelijke opdrachten openbaar moeten worden aanbesteed.

In 2015: 100% duurzaam inkopen

De gemeente is kritisch over de producten die ze koopt en de diensten die ze inhuurt. Het doel is om in 2015 100% duurzaam in te kopen. Bovendien stimuleert de gemeente via het inkoopbeleid de werkgelegenheid voor mensen die een duwtje in de rug verdienen. Bij grote opdrachten kan de gemeente de opdrachtnemer verplichten om werkplekken beschikbaar te stellen aan werklozen, leerlingen of WSW-ers.

Tijdelijk werk/inhuur

Deventer publiceert aanvragen voor tijdelijk werk op www.talentenregiohuurtin.nl. Grote projecten kunt u vinden op www.aanbestedingskalender.nl en op de Europese website voor aanbestedingen: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do.

Inkoopvoorwaarden en inkoopbeleid

De gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte werken samen op het gebied van inkoop. De inkoopvoorwaarden voor deze gemeenten zijn gelijk. Download de Inkoopvoorwaarden DOWR (pdf, 231 KB).

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid geldt alleen voor Deventer. Deventer heeft het aanbestedingsbeleid vastgelegd in het Inkoop- en aanbestedingsbeleid (pdf, 654 KB).

Raamovereenkomst maatwerkvoorziening Wmo 2015

De gemeente Deventer heeft samen met een aantal andere gemeenten in de regio een raamovereenkomst afgesloten met zorgpartijen voor het leveren van WMO-ondersteuning. Dit betreft de raamovereenkomst Maatwerkvoorziening Wmo 2015. Per 1 januari 2017 zal de gemeente Deventer van het onderdeel maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HH1) gebruik gaan maken.

English Deutsch