Logo gemeente Deventer

Internationale samenwerking

Het Internationaal Beleid spant zich in om bewustwording te creƫren van de meerwaarde van internationalisering binnen diverse sectoren. De internationale dimensie zorgt voor nieuwe kansen, ook voor de economie van Deventer.

 

International Office Deventer

De gemeente Deventer participeert daarom in het 'International Office Deventer’. Dit is een netwerk van enthousiaste, internationaal georiënteerde verbinders uit het bedrijfsleven, de cultuur, het onderwijs, NGO’s en de gemeente.

 

Kansen voor export

Doel van het netwerk is om elkaar en de achterban op de hoogte te houden en te informeren over kansen die er liggen op het gebied van internationalisering. Netwerkleden signaleren mogelijkheden binnen hun eigen sector, zijn aanspreekpunt voor collega’s met grensoverschrijdende ideeën en leggen contacten met leden van andere sectoren binnen het International Office. Zo kan er onderling kruisbestuiving ontstaan en nemen bijvoorbeeld exportkansen toe.

 

Internationale daadkracht verbeteren

Deventer is van oudsher een internationaal georiënteerde stad. Denk aan het Hanzeverbond, internationaal opererende ondernemers, kennisinstellingen en de vele internationaal actieve maatschappelijke organisaties binnen de gemeente. Het International Office Deventer bouwt hierop voort. Samen de internationale daadkracht verbreden. De sleutel voor succes ligt in een pragmatische en vernieuwde verbinding binnen en tussen de sectoren. Maar ook het gewoon elkaar onverwachts ontmoeten inspireert tot internationaal samen optrekken.


Internationale projecten

Van oudsher onderhoudt de gemeente samenwerking en incidentele contacten met gemeenten en andere overheden in het buitenland. Deze relaties zijn op verzoek en ter ondersteuning van particuliere Deventer organisaties en bedrijven. Waar mogelijk is de gemeente bereid meerwaarde te bieden bij kansrijke handelsinitiatieven van ons bedrijfsleven.

De gemeente Deventer is samen met diverse partners uit de stad betrokken bij een aantal internationale projecten en samenwerkingen.
De gemeente is momenteel in de volgende landen actief:

  • Duitsland
  • Roemenië
  • Oeganda