Deventer Internationaal

Onder de noemer Deventer Internationaal stimuleert de gemeente activiteiten en projecten voor en met steden in EU-landen, ontwikkelingslanden en herkomstlanden van Deventenaren. We doen dat samen met vrijwilligersorganisaties, culturele en maatschappelijke instellingen, bedrijven, inwoners en partnergemeenten. Dat kan zijn in de rol van partner, subsidiegever, initiatiefnemer of ambassadeur. De internationale oriëntatie maakt Deventer aantrekkelijk om te wonen, te werken of een bedrijf te vestigen.

Partner van lokale samenwerking ‘international office’

Het virtuele ‘International Office Deventer’ is een praktisch netwerk van enthousiaste, internationaal georiënteerde netwerkers en verbinders uit het bedrijfsleven, de cultuur, het onderwijs, NGO’s en de gemeente. Doel van het netwerk is om elkaar en de achterban op de hoogte te houden, te inspireren  en te informeren over internationale kansen. Zo ontstaat kruisbestuiving en nemen bijvoorbeeld exportkansen toe.

Internationale projecten

De gemeente werkt mee aan een aantal internationale projecten. VNG International en de Europese Unie financieren deze projecten. Inwoners en organisaties vullen de projecten in. De gemeente helpt ze desgevraagd met aanvullende expertise en faciliteiten.

Nieuws en nieuwsbrief

Om op de hoogte te blijven van het nieuws van Deventer Internationaal kunt u zich aanmelden voor de e-mail nieuwsbrief Deventer Internationaal. Deze verschijnt enkele malen per jaar.

English Deutsch