Logo gemeente Deventer

Lokale organisaties

Binnen de gemeente Deventer zijn veel vrijwilligersorganisaties, instellingen en bedrijven internationaal actief: grote en kleine organisaties, gericht op 1 of meer doelen, enkel in Deventer of ook in het partnerland.

Een aantal lokale organisaties staat op deze pagina, maar lang niet allemaal. Sommige van deze organisaties hebben zich aangesloten bij Kleurrijk Deventer, veelzijdig ondernemen.

De gemeente Deventer ondersteunt lokale initiatieven door:

 • het halfjaarlijks overleg ‘internationale samenwerking’, onder leiding van wethouder Jaimi van Essen. Alle Deventer organisaties die internationaal actief zijn, zijn welkom. In dit overleg wordt kennis en ervaring uitgewisseld;
 • advisering;
 • financiële ondersteuning door de subsidieregeling 'Activiteiten Internationale Samenwerking'.

Deventer maatschappelijke organisaties

 • De Wereldwinkel Deventer verkoopt originele cadeaus en heerlijke levensmiddelen uit andere culturen, gemaakt met respect voor mens en milieu. U kunt ook de wereldwinkel in Bathmen bezoeken;
 • Stichting Gered Gereedschap is een landelijke vrijwilligersorganisatie die gereedschap inzamelt, opknapt en verstuurt naar ontwikkelingsprojecten. Goed gereedschap is belangrijk om geld te verdienen;
 • Het Etty Hillesum Centrum organiseert educatieve en culturele activiteiten op het gebied van 'beter samen leven'. Het centrum werkt veel samen met andere Deventer organisaties en groepen.

Organisaties per regio

Organisaties die zich richten op een regio:

Oost-Europa

 • De Stichting NetSib levert een bijdrage aan het (doen) versterken van de relatie  tussen de steden Deventer en Sibiu (Roemenië). Het accent ligt op activiteiten met een sociaal-maatschappelijk karakter, kunst en cultuur, onderwijs, voor en door jongeren. Bekijk de Stichting NetSib ook op Facebook.
 • Stichting Deventer-Roemenië (SDR) verleent sinds 1990 hulp op het terrein van onderwijs en gezondheidszorg. De SDR concentreert zich voornamelijk op de stad Sibiu en de omliggende plattelandsdorpen.
 • Colmschate-Ukraïne-Contact (CUC) is een initiatief van de Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar in samenwerking met de RK Titus Brandsma Parochie. Doel is door en met jongeren in Nederland projecten te realiseren voor jongeren in Ukraïne, onder het motto 'jeugd voor jeugd'.

Azië

SOSOI is een organisatie die kleinschalige initiatieven ondersteunt in Indonesië.  Het bestuur heeft een netwerk opgebouwd met lokale organisaties op Sumba en Java. SOSOI wil jonge organisaties met goede ideeën een kans te geven om te starten.

Afrika

 • De stichting Vrienden van Mikondo financiert sinds 2002 het onderwijs aan een lagere school met ruim 400 leerlingen in Mikondo, Kinshasa, Congo. Bij de school is ook een bibliotheek waar alfabetiseringscursussen worden aangeboden.
 • Sheroes Foundation is een stichting die fondsen werft voor een betere positie van vrouwen in Tanzania. De stichting organiseert ook praktische ondersteuning van vrouwen.
 • Stichting Kinderen van Uganda ondersteunt kleinschalige projecten in Uganda, met toezicht op de uitvoering. De stichting biedt onderwijs, opvang en traumaverwerking aan straatkinderen, aidswezen en ex-kindsoldaten. De stichting maakt deel uit van het Samenwerkingsproject Deventer-Uganda.
 • Stichting Etty goes Uganda  Stichting Etty goes Uganda heeft een samenwerkingsverband met Kinderen van Uganda en 2 partnerscholen in Uganda. Elke 2 jaar reizen 18 leerlingen naar Oeganda. Voorafgaand aan de reis worden fondsen geworven om de scholen te ondersteunen.  
 • Mineke Foundation is gericht op de sociale en economische ontwikkeling van de Dabwe Town gemeenschap in Liberia (West Afrika). De stichting gelooft in lokaal eigenaarschap en commitment. Oprichtster Tonia Dabwe is gekozen tot African woman of the year.
 • Stichting Super Adelaar verzorgt onder andere computerlessen voor vrouwen en kinderen in Congo. Ook richt de stichting zich op verbetering van het sociaal-economisch leven.
 • De Neushoornstichting richt zich op het behouden van de in Azië en Afrika in het wild levende neushoornsoorten. Beschermingsprojecten worden financieel of materieel ondersteund. Actieve betrokkenheid van de lokale bevolking is een eis.
 • Het Project Maanda Primary School stelt faciliteiten beschikbaar voor onderwijs voor de kinderen van Maanda, Zambia. Meer kinderen kunnen daardoor naar school. Er is ook contact met schoolkinderen uit Deventer, wat zeer leerzaam is voor alle leerlingen.
 • Stichting Bulungi ondersteunt kinderen met een beperking in Oeganda. Deze kinderen krijgen nauwelijks kansen. De stichting biedt opvang, ondersteuning en onderwijs, samen met Oegandezen.
 • Stichting Morkiswa helpt jongeren in Oeganda scholing te volgen en zich te certificeren in een beroepsrichting. Ook is er aandacht voor emancipatie van vrouwen door voorlichtingen en activiteiten. Verder werkt de stichting aan het verbeteren van de levensstandaard voor bewoners in de leefgemeenschappen.