Logo gemeente Deventer

Hallo Hanze!

Het Nieuwe Hanzeverbond omvat inmiddels rond 200 voormalige Hanzesteden in 16 Europese landen en vormt het grootste vrijwillige stedennetwerk ter wereld. De jaarlijkse Hanzedagen verbinden toeristische, jeugd-, cultuur- en economische activiteiten in 1 programma.

 

Als historische Hanzestad is Deventer sinds 1980 lid van het Nieuwe Hanzeverbond. De deelname aan de jaarlijkse Hanzedagen onder leiding van de burgemeester samen met andere Nederlandse Hanzesteden is zeer bevorderlijk voor het toerisme naar Deventer. Maar ook in bredere economische zin winnen de Hanzedagen aan betekenis, door het jaarlijks economisch forum. MKB Trade Office uit Deventer is steeds meer voortrekker bij de organisatie van regionale handelsdelegaties naar deze jaarlijkse Hanzeactiviteit. De samenwerkingsovereenkomst van MKB Trade Office met de ondernemersorganisatie in Rostock werd tijdens de Hanzedagen van 2018 in die stad gesloten. Inmiddels is deze samenwerking succesvol gebleken en is daarom ook voor nog 5 jaar (2021-2026) verlengd. 

Vanuit het internationaal beleid ondersteunen we dit soort activiteiten en waar mogelijk gaan we de samenwerking in Hanzeverband verdiepen.

 

Magazine Hallo Hanze!

Sinds 1982 vinden jaarlijks de Hanzedagen van de Nieuwe Tijd plaats. Inmiddels is een netwerk ontstaan van meer dan 190 voormalige Hanzesteden in 16 landen. Tijdens de Hanzedagen vinden activiteiten plaats rondom toerisme, cultuur, jeugd, economie en bestuur.

Om een indruk te krijgen van de vele activiteiten kunt u het Nederlandstalig blad 'Hallo Hanze!' lezen. Het blad verschijnt 2 x per jaar. Het richt zich op Hanzegangers uit alle Nederlandse Hanzesteden met nieuws over activiteiten tijdens de Hanzedagen en daarbuiten.

U kunt 'Hallo Hanze' downloaden:

Contact

Heeft u vragen over de Hanze? Neem dan contact op met Nicoleta Mitut, Hanze coördinator van de gemeente Deventer: n.mitut@deventer.nl.