Logo gemeente Deventer

Het internationale Hanzeverbond onderschrijft de 17 duurzame doelen (Global Goals)

In Neuss werd een nieuwe mijlpaal voor het internationale Hanzeverbond met 192 steden uit 16 landen bereikt. Op initiatief van Hanzesteden Deventer en Osnabrück onderschrijft de Hanze vereniging sinds kort ook de mondiale agenda van 17 duurzame doelen van de Verenigde Naties. 

 

Dit werd unaniem besloten op de Internationale Hanzeconventie van 28 mei in Neuss en nieuw opgenomen in de statuten. Daarnaast worden de duurzame doelen opgenomen in de richtlijnen voor de organisatie van de jaarlijkse internationale Hanzedagen en is een nieuwe vaste werkgroep “Duurzame Hanze” opgericht. De gaststad van de Hanzedagen zal ervoor zorgen dat met deze doelen rekening wordt gehouden in de programma's van de Jeugd Hanze, het Economisch Forum, de Hanzemarkt en andere geschikte programmaonderdelen van de Hanzedagen. Hiervoor zal de gaststad de steun krijgen van de werkgroep “Duurzame Hanze” en het management van de Hanze.

 

Nieuwe werkgroep “Duurzame Hanze”

Na de ledenvergadering, vond de officiële oprichting van de werkgroep “Duurzame Hanze” dezelfde middag in Neuss plaats. Als leden van de nieuwe werkgroep boden zich de volgende 7 steden uit 5 landen aan: Visby (Zweden), La Rochelle (Frankrijk), Beverley (Engeland), Deventer (Nederland), Lemgo, Lübeck, en Osnabrück (Duitsland). Daarnaast meldden zich als leden aan: de Hanze-directeur en de voorzitters van de Faire Hanze en de Jeugd Hanze. De bijeenkomst werd ook bijgewoond door  wethouder Thomas Walder, de Hanze voorzitter (burgemeester van Lübeck) en de bestuursvertegenwoordiger van Osnabrück.

Afgesproken is dat de werkgroep jaarlijks 2 a 3 (hybride) kennisuitwisselingen voor alle Hanzesteden gaat organiseren rondom thema’s gelieerd aan de 17 duurzame doelen. Na een onderlinge stemming werd de Deventer vertegenwoordiger, Adel Faltas, tot voorzitter van de nieuwe werkgroep verkozen. Hij zal het komende jaar geassisteerd worden door zijn collega uit Osnabrück, Rainer Kasch. 

 

De 17 duurzame doelen

In 2015 hebben alle lidstaten van de Verenigde Naties de Global Goals for Sustainable Development (SDG's) als gezamenlijke agenda tot 2030 aangenomen. Deze 17 doelen zijn een raamwerk geworden voor wereldwijde samenwerking op het gebied van de belangrijkste sociale, economische, en ecologische kwesties wereldwijd. 

De Global Goals passen goed bij de waarden en doelstellingen van de Hanze vereniging. Ze bieden focus op nieuwe vraagstukken binnen de Hanze over klimaatverandering, energietransitie, waterbeheer, biodiversiteit, etc. Ze vergroten ook de aantrekkelijkheid van de Hanze voor de burgers, jongeren en de economie en bieden waardevolle onderwerpen aan voor de activiteiten tijdens de jaarlijkse internationale Hanzedagen. 

 

Deventer4GlobalGoals

De gemeente Deventer is sinds 2016 actief met de 17 Global Goals voor duurzame ontwikkeling.
Afgelopen jaren is de samenwerking van de gemeente met verschillende lokale organisaties en bedrijven stevig neergezet. Deze wisselwerking is succesvol en vormt de basis voor nieuwe partnerschappen en initiatieven. De gemeente Deventer heeft in 2020 de Global Goals prijs van de Vereniging Nederlandse Gemeenten International ontvangen als ‘Meest inspirerende gemeente’ in de categorie: ’Verbinder: Samenleving en bedrijfsleven.’ Deventer heeft deze prijs gekregen omdat ze op innovatieve en impactvolle manier burgers, bedrijven en andere lokale partijen betrekt bij de implementatie van de Global Goals.