Logo gemeente Deventer

Contact jeugdhulp en crisis

Meer informatie over contact bij een crisissituatie met betrekking tot jeugdzorg.

Contact bij crisis jeugd

  • Is uw kind al in behandeling? Bel bij crisis overdag met de zorginstelling die behandelt. Bij crisis buiten kantooruren belt u met de regionale crisisdienst Veilig Thuis IJsselland: 0800-2000. Dit is het landelijke nummer. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u doorgeschakeld naar Veilig Thuis IJsselland.
  • Is uw kind nog niet in behandeling bij een zorginstelling? Dan belt u tijdens en na kantooruren met Veilig Thuis IJsselland: 0800-2000.

Gezinscoach

Heeft u een vraag over jeugdhulp, of wilt u iets melden? Neem dan contact op met de gezinscoach. U kunt de gezinscoach bereiken via telefoonnummer 14 0570 of per e-mailadres info@gezinscoachdeventer.nl

Veilig Thuis IJsselland

Veilig Thuis is voor iedereen die te maken heeft met jeugdzorg maar ook huiselijk geweld of kindermishandeling. Wilt u iets melden, of wilt u hulp of advies? Bel Veilig Thuis via telefoonnummer 0800-2000. Dit is het landelijke nummer. Na het inspreken van de plaatsnaam wordt u doorgeschakeld naar Veilig Thuis IJsselland.