Logo gemeente Deventer

Kansrijke start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Gemeente Deventer werkt samen met lokale partners aan een kansrijke start voor elk kind.

De eerste 1000 levensdagen zijn bepalend voor een goede start van een kind. De gezondheid voor, tijdens en na de geboorte blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van zowel fysieke als mentale problemen op latere leeftijd. Kansrijke Start brengt professionals, projecten en initiatieven samen op het gebied van medische en sociale zorg en ondersteuning van (kwetsbare) zwangeren en de eerste 1000 dagen van jonge kinderen. Door samen te werken ontstaat een win-winsituatie en vergroten we de kansen op een goede start van elk kind. 

Onder Kansrijke Start zijn er de volgende 3 deelprojecten en initiatieven bij de actielijnen: 

  • voor de zwangerschap;
  • tijdens de zwangerschap;
  • na de zwangerschap.

Project 'Nu niet Zwanger' 

Dit project richt zich op de 1ste actielijn: ‘voor de zwangerschap’. Door het programma Nu Niet Zwanger worden kwetsbare (potentiële) ouders ondersteund om een bewuste keuze te maken over het moment van hun kinderwens, zodat zij niet onbedoeld zwanger worden. Nu Niet Zwanger biedt actieve begeleiding dat begint bij een eerlijk gesprek over de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Er wordt stilgestaan bij de vragen, behoeften en (on)mogelijkheiden bij de leefwereld van de (potentiële) ouder. Nu Niet Zwanger staat voor een respectvolle manier van werken waarbij er nooit sprake is van een gedwongen keuze. 

Samenwerkingspartners geven aan dat dit gesprek nu niet structureel wordt gevoerd, met als gevolg dat er kinderen geboren wordt in gezinnen die daar onvoldoende klaar voor zijn. Het landelijke programma Nu Niet Zwanger heeft de ervaring dat 80% van de deelnemers ervoor kiest om de kinderwens uit te stellen doormiddel van anticonceptie. Hiermee wordt veel persoonlijk leed voorkomen. 

Project 'Routekaarten' 

Het is belangrijk dat wij als professionals snel hulp inschakelen wanneer een (aanstaande) ouder in een kwetsbare situatie ondersteuning nodig heeft. Hiervoor gebruiken we de nieuwe zorgpadentool van Kansrijke Start. In Deventer noemen we dit “routekaarten”.  

Praktisch overzicht 
De routekaarten geven een praktisch overzicht en zorgen ervoor dat een snelle doorverwijzing mogelijk gemaakt wordt. Zo kunnen wij als professional sneller passende zorg en ondersteuning vinden voor de aanstaande zwangere. Nieuwsgierig geworden naar de routekaarten? De digitale tool komt te zijn er tijd op de website van de gemeente Deventer te staan, maar is nu al te vinden op: www.zorgpadenkansrijkestart.pharos.nl.

Key-users 
De key-users zijn verantwoordelijk voor het invullen en up-to-date houden van de juiste informatie in de routekaarten. Echter zijn we met ons allen ook verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de routekaarten, zodat we ze goed kunnen gaan en blijven gebruiken. Dus kijk en bespreek hoe u dat binnen uw eigen organisatie kunt doen.  

Feedback geven 
Mist u informatie en/of komt u er achter dat (contact)gegevens niet kloppend zijn, mail dan naar de key-users: Kelly Verhaard k.verhaard@ggdijsselland.nl of Martine van Zetten martine@barenenzo.nl  

Mist u velden in de routekaarten, reageer dan op de knop ‘Feedback’ rechts van het scherm in de tool. Hier zal landelijk naar gekeken worden.  

Project 'ROK Deventer' 

Dit project richt zich op de 2e en 3e actielijn: 'tijdens de zwangerschap' en 'na de zwangerschap'. 
 
Het doel van ROK (Relatie Ouder Kind) Deventer is de ontwikkeling van een goede relatie tussen ouder(s) en kind te bevorderen tijdens en na de zwangerschap bij kwestbare (aanstaande) ouders. Een goede relatie tussen ouder(s) en kind is enorm belangrijk voor een gezond en gelukkig leven van het kind. De ontwikkeling van deze rerelatie begint al tijdens de zwangerschap. 

Er zijn beschermende - en risicofactoren voor de ontwikkeling van een veilige hechtingsrelatie. 
 
Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld: 

  • responsief en sensitief ouderschap;
  • een steunend netwerk en een stabiele leefomgeving. 

Risicofactoren zijn bijvoorbeeld: 

  • verwaarlozing; 
  • geweld; 
  • armoede. 

Professionals in de zorg kunnen een rol spelen in het stimuleren van de relatie en het signaleren van risicofactoren in de relatie van kwetsbare (aanstaande) ouders. In Deventer willen we daarom een netwerk oprichten waar professionals kennis delen en korte lijnen met elkaar hebben. Zo kan er preventief gewerkt worden aan het geven van de juiste zorg en ondersteuning aan de patiënt of cliënt. Er zijn al allerlei interventies en producten beschikbaar in Deventer, maar deze worden nog maar weinig gedeeld en zijn veelal gericht op specifieke groepen in het specialistische veld. Met het project willen we deze kennis naar voren brengen: beschikbaar en geschikt maken voor een breder publiek.

 

Aanmelden nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Kansrijke Start via het aanmeldformulier.

Agenda 

Geplande bijeenkomst:

  • 10 november 2022 - Kansrijke Middag 13:00-18:00 uur