Logo gemeente Deventer

Jeugdhulp

Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Lees meer

Opvoeden en opgroeien

Heb je een vraag? Je kunt je vraag stellen aan de Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland of Team Toegang Jeugd Deventer. Dat kan telefonisch of via de e-mail.

Lees meer

Kansrijke start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven. Gemeente Deventer werkt samen met lokale partners aan een kansrijke start voor elk kind. Deze informatie is bedoeld voor professionals.

Lees meer

Contact jeugdhulp en crisis

Meer informatie over contact bij een crisissituatie met betrekking tot jeugdzorg.

Lees meer