Logo gemeente Deventer

Welke juridische procedure kiezen?

Gemeente Deventer

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Of wilt u inspraak leveren op een plan? Deze keuzehulp helpt u de juiste procedure te kiezen.


Waar gaat uw reactie over?


Besluiten: bijvoorbeeld vergunning, uitkering, zorg of leges

Neemt de gemeente een besluit over uw persoonlijke situatie? Dan is een bezwaarschrift meestal de goede procedure. Veel voorkomende situaties:

  • Uw uitkering wordt verlaagd;
  • U heeft zorg aangevraagd maar niet gekregen;
  • U wilt een garage bouwen maar u heeft geen vergunning gekregen;
  • Uw buurman wil een garage bouwen, heeft een vergunning, maar u bent ertegen;
  • U heeft een brief gekregen over leges die u moet betalen, maar het bedrag is naar uw mening te hoog;
  • U krijgt een rekening voor het verwijderen van verkeerd geplaatst afval.


Parkeerboete, verkeersboete, parkeerbon

Heeft u een brief gekregen van het CJIB met de letter M? Kijk dan op de pagina Parkeerboete of verkeersboete.

Heeft u bij een parkeermeter of -automaat een parkeerbon gekregen van Team Toezicht & Handhaving? Kijk dan bij Parkeerbelasting, onderdeel bezwaar.


Gedrag van een ambtenaar

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Bijvoorbeeld omdat u de medewerker onbeleefd vond, of omdat u steeds niet wordt teruggebeld? Dan kunt u een klacht indienen.


Klacht Werk en Inkomen

Heeft u een klacht over de dienstverlening van de gemeente of van Konnected op het gebied van Werk en Inkomen? Dan kunt u terecht bij onafhankelijk klachtbehandelaar Werk en Inkomen.


Belastingen

Wat met gemeentelijke belastingen te maken heeft, vindt u via www.deventer.nl/belastingen. Zoals:

  • U bent het niet eens met de WOZ-waarde;
  • U vindt uw afvalstoffenheffing te hoog (containers/restafval);
  • U wilt kwijtschelding aanvragen;
  • U heeft vragen over de rioolheffing.


Bestemmingsplan/omgevingsplan

Vaak kunt u een zienswijze inbrengen. Soms kunt u bezwaar maken of beroep instellen bij de Raad van State. Dit staat altijd aangegeven in bij de informatie over het bestemmingplan op de website.


Inspraak

Voor sommige plannen maakt de gemeente inspraak mogelijk. Dit kunnen allerlei plannen zijn. Bijvoorbeeld voor de inrichting van een parkeerterrein of een planning voor groot onderhoud.


Inspreken bij de gemeenteraad

Wilt u inspreken bij de gemeenteraad? Informatie staat op de website van de gemeenteraad onder 'Ik en de raad'.


Schade

Heeft u schade die de gemeente zou moeten vergoeden? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Bijvoorbeeld als u gevallen bent door losse tegels op het fietspad.


Iets kapot of onveilige situatie

Is er in de openbare ruimte iets aan de hand? Bijvoorbeeld een kapotte straatlantaarn of losliggende stoeptegels? Ga dan naar het Meldpunt openbare ruimte.


Te laat beslissen

Doet de gemeente er te lang over om te beslissen (langer dan de wettelijke termijn)? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Krijgt u dan nog geen besluit, dan kunt u een dwangsom vragen.

Gemeente Deventer