Logo gemeente Deventer

Bezwaar, klacht en andere procedures

Welke juridische procedure kiezen?

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Of wilt u inspraak leveren op een plan? Deze keuzehulp helpt u de juiste procedure te kiezen.

Lees meer

Bezwaarschrift indienen

De gemeente kan een beslissing nemen waarmee u het oneens bent. Bijvoorbeeld een verlaging van uw uitkering of een vergunning voor uw buurman. U kunt dan bezwaar maken binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

Lees meer

Hoe behandelt de gemeente uw bezwaarschrift?

Heeft u bezwaar ingediend? Dan bekijkt de gemeente uw zaak opnieuw. In veel gevallen wordt uw bezwaarschrift behandeld door de Algemene bezwaarschriftencommissie.

Lees meer

Klacht indienen

Bent u ontevreden over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. Een klacht gaat over het gedrag van iemand.

Lees meer

Wat doet de gemeente met uw klacht?

Dient u een klacht in, dan gaan wij eerst met u in gesprek. Als u er met de gemeente niet uitkomt, kunt u uw klacht doorsturen naar de Nationale ombudsman.

Lees meer

Zienswijze indienen

Wanneer u wilt reageren op een voorgenomen besluit van de gemeente, kunt u een zienswijze indienen. Een voorgenomen besluit is een besluit dat nog niet definitief is genomen, bijvoorbeeld een ontwerp-bestemmingsplan of een ontwerp-omgevingsvergunning.

Lees meer

Parkeerboete of verkeersboete?

Heeft u een brief gekregen van het CJIB met de letter M? En bent u het niet eens met deze parkeerboete of verkeersboete? Dan kunt u bezwaar maken bij de officier van justitie. U kunt hiervoor niet bij de gemeente terecht.

Lees meer

Hoorzittingen Algemene bezwaarschriftencommissie

De Algemene bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig een hoorzitting. Op deze pagina ziet u welke openbare zaken op de agenda staan.

Lees meer

Correctief raadgevend referendum

In de gemeente Deventer hebben de inwoners de mogelijkheid een correctief raadgevend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad.

Lees meer

Wet Openbaarheid van Bestuur

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt dat informatie van de overheid openbaar moet zijn. Het openbaar maken van informatie is een plicht van bijvoorbeeld een ministerie, provincie of gemeente. Alle informatie is openbaar, tenzij de informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Lees meer

Gemeente aansprakelijk stellen voor schade

Er kunnen situaties zijn waardoor u schade oploopt in de openbare ruimte. Als u meent dat de gemeente hiervoor aansprakelijk is, kunt u uw schade bij ons melden. Tip: zorg dat u ter plekke foto’s maakt van de situatie.

Lees meer

Inspraak leveren

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat inwoners meedenken over beleid en plannen. Bij een inspraakprocedure kunt u uw mening geven voordat het gemeentebestuur een besluit neemt.

Lees meer