Logo gemeente Deventer

Kinderopvang starten en wijzigen

Wilt u een kinderopvangorganisatie of kindcentrum aanmelden, uitbreiden of overnemen, of wijzigen de gegevens? Dan moet u dit melden bij de gemeente. De gemeente ziet erop toe dat kinderopvangorganisaties voldoen aan kwaliteitseisen. Ook zorgt de gemeente voor registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Wijziging kinderopvangorganisatie doorgeven

Bent u eigenaar van een kinderopvangorganisatie en wijzigen uw contactgegevens, locatiegegevens of het aantal kindplaatsen? Dan geeft u dit door aan de gemeente. Bedrijven loggen in met eHerkenning, particulieren met DigiD.

U kunt kiezen uit 3 wijzigingsformulieren. 

Wijziging kinderdagverblijf of BSO

Vul het Wijzigingsformulier kinderdagverblijf (KDV)/buitenschoolse opvang (BSO) in. Voeg het ingevulde formulier en andere gevraagde documenten toe aan:

Wijziging gastouderbureau

Wijziging gastouderopvang

Vul het Wijzigingsformulier Gastouderopvang in. Voeg het ingevulde formulier en de gevraagde documenten toe aan:

Online aanmelden nieuwe kinderopvangorganisatie

Wilt u een nieuwe kinderopvangorganisatie starten, uitbreiden of overnemen? Daarvoor doet u een aanvraag bij de gemeente. Vul eerst het registratieformulier in dat voor uw organisatie van toepassing is. Daarna voegt u alle documenten toe aan MijnGemeente, uw persoonlijke internet pagina. Bedrijven loggen in met eHerkenning, particulieren met DigiD

Aanmelden kinderopvang/BSO

U vult het formulier Aanvraag registratie Kinderopvangverblijf of buitenschoolse opvang (BSO) in. Voeg het ingevulde formulier en overige gevraagde documenten toe aan:

  • MijnGemeente voor BSO als bedrijf;
  • MijnGemeente voor Kinderopvang als bedrijf.

Aanmelden gastouderbureau

U vult het formulier Aanvraag registratie Gastouderbureau in. Voeg het ingevulde formulier en overige gevraagde documenten toe aan:

Aanmelden gastouderopvang

U vult het formulier Aanvraag registratie Gastouderopvang in. Voeg het ingevulde formulier en overige gevraagde documenten toe aan:

Wat heeft u nodig?

In het wijzigings- of aanvraagvraagformulier dat u voor uw kinderopvangorganisatie nodig heeft, staat vermeld welke informatie er nog meer gevraagd wordt. Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Als u een kinderopvangorganisatie wilt aanmelden, of wijzigingen wilt aanbrengen in een bestaande kinderopvangorganisatie dan moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden hebben onder andere te maken met de kwaliteit en de veiligheid van uw opvangorganisatie.

De GGD controleert binnen 10 weken na uw melding of u aan alle eisen voldoet. Als u mag starten met uw organisatie, wordt deze opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. Hiervan krijgt u een schriftelijke bevestiging. De gemeente controleert daarna ieder jaar of uw organisatie nog aan de eisen voldoet. Lees hierover meer in de beleidsregels kinderopvang van de gemeente. Bekijk ook de website van de Rijksoverheid.

Het aanvraag-, wijzigings- of toelichtingsformulier dat u nodig heeft, vindt u bij Hoe werkt het, of op de website van de Rijksoverheid. In het formulier staat vermeld welke gegevens u nog meer moet doorgeven.

Voor wijziging of aanmelding van een kinderopvangorganisatie kunt u terecht in het stadhuis Deventer. U kunt ook een email sturen naar gemeente@deventer.nl