Logo gemeente Deventer

Wat doet de gemeente met uw klacht?

Dient u een klacht in, dan gaan wij eerst met u in gesprek. Als u er met de gemeente niet uitkomt, kunt u alsnog uw klacht doorsturen aan de Nationale ombudsman.

 

Zo behandelt gemeente Deventer uw klacht

Lees wat er gebeurt als u een klacht indient.

Eerst in gesprek

Een klacht gaat in veel gevallen naar de teammanager van de persoon waarover u klaagt. De teammanager neemt meestal telefonisch contact met u op. Hij of zij zal u vragen wat er is gebeurd. Welke gevolgen had dat voor u? Had u last van de gebeurtenis?
Vaak lukt het om in een goed gesprek een oplossing te vinden. Als u het eens bent geworden, is de klacht daarmee afgehandeld.

Klachtbehandelaar

Komt u er samen niet uit, dan behandelen we uw klacht in de formele klachtenprocedure. De gemeente wijst dan een klachtbehandelaar aan. Dat is een ambtenaar die niet zelf betrokken is (geweest) bij de gebeurtenis waarover u klaagt. Ook deze klachtbehandelaar neemt (telefonisch) contact met u op, zodat u uw klacht kunt toelichten.

De klachtbehandelaar neemt ook contact op met de persoon of personen waarover u klaagt. Zo wordt het verhaal van 2 kanten belicht. U heeft het recht om officieel over uw klacht te worden gehoord.

Besluit toegestuurd

Als het onderzoek in de formele klachtenprocedure klaar is, nemen we een besluit. In de brief staat wat de gemeente van uw klacht vindt en of er conclusies aan worden verbonden. Bent u het niet eens met de beslissing op uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

 

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman helpt u alleen als u eerst een klacht heeft ingediend bij de gemeente. U kunt om 2 redenen een klacht indienen:

  • U bent niet tevreden met de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld;
  • Het duurt te lang voordat de gemeente op uw klacht beslist.

Indienen klacht bij de Nationale ombudsman

Uw schriftelijke klacht stuurt u aan:

Nationale ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB Den Haag

Via de website van de Nationale Ombudsman kunt u online een klacht indienen.

Twijfelt u of u een klacht kunt indienen of wilt u hulp bij het schrijven van uw klacht? Bezoek dan 1 van de spreekuren van de Sociaal Raadslieden. Of bel gratis met de Nationale ombudsman, telefoon 0800 - 33 55 555 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Nationale ombudsman onderzoekt klacht

De Nationale ombudsman onderzoekt uw klacht en doet hierover een uitspraak. Hij bekijkt of er sprake is van behoorlijk of onbehoorlijk handelen.

De ombudsman kan ook een aanbeveling geven. Bijvoorbeeld over het herstellen van een fout of over het voorkomen van fouten in de toekomst. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze aanbeveling.

 

Jaarverslag Klachten

In het jaarverslag Klachten 2023 leest u alles over de in 2023 ontvangen klachten en de afhandeling daarvan. In veruit de meeste gevallen lukt het met een directe actie of een goed gesprek de klacht op te lossen. 

Het jaarverslag bevat ook aanbevelingen:

  • Meer inzicht en betere registratie van de informele afhandeling
  • Periodiek aandacht voor klachten in managementoverleggen
  • Uniformiteit in onderscheid tussen klachten en meldingen openbare ruimte
  • Sturen op tijdigheid
  • Verkenning (overige) uitingen van ongenoegen