Logo gemeente Deventer

Pleinbezoeker krijgt de ruimte op de Stromarkt  

Na het Grote Kerkhof ondergaat nu de Stromarkt een metamorfose. Architect Jan van Minnebruggen van ontwerpbureau BoschSlabbers weet wel zeker dat dit straks een verrassend plein wordt. En: voetgangers krijgen straks de ruimte.  

Tijdens Festival Uitgegraven op 28 mei – waarmee de opening van het Grote Kerkhof werd gevierd - was ook pleinenarchitect Jan van Minnebruggen paraat. Hij ging in het Lebuinuscafé in gesprek over zijn ontwerp en genoot van de ontmoetingen met de Deventenaren.  

“Leuk om uit te leggen hoe we tot het ontwerp zijn gekomen en hoe Deventenaren konden meedenken over het ontwerp. En natuurlijk fijn te horen dat veel bezoekers vonden dat we goed hebben geluisterd.”  


Stromarkt aan de beurt  

Al is het Grote Kerkhof geopend, klaar is het plein nog niet. Zo moeten de lichtmasten nog geplaatst worden en komen er extra bomen bij. En: de doorloop naar de andere delen van de Lebuinispleinen volgt nog.  

Zo wordt nu dus volop gewerkt aan de herinrichting van de Stromarkt. “Door dezelfde bestrating ontstaat één ‘tapijt’”, legt Jan uit. “De bestrating loopt vloeiend door, zonder hoogteverschillen.” Daarmee wordt ook de route vanaf de IJsselkade, over het Grote Kerkhof richting binnenstad, veel logischer.  

 

Voetgangers uit de verdrukking  

Wie nu de gang maakt richting Stromarkt, heeft een heel smalle stoep en wordt helemaal naar de kant gedrukt. Dát is straks anders. Dan zijn auto’s hier te gast en krijgen wandelaars veel meer pleinruimte.  

“We hebben dit deel flexibel ontworpen, zodat we nauwelijks iets hoeven aan te passen, mocht dit gebied ooit autovrij worden. Voor nu kunnen de wandelaars lekker wandelen en moeten automobilisten zich aanpassen.” 

 

Plein met verrassingen  

Het ontwerp voor de Stromarkt zorgt ervoor dat die natuurlijk verbonden wordt met de Kleine Poort en het Lamme van Dieseplein. “Je krijgt straks verrassende doorkijkjes en pleintjes met een eigen sfeer. Dat gaat echt mooi worden in de historische binnenstad”, onderstreept Jan. “Hier vind je straks allure en grandeur op kleinere schaal.”  

Doordat de Stromarkt meer ‘plein’ wordt, komen ook de prachtige gebouwen eromheen beter uit, denkt Jan. “Kijk alleen al naar de bibliotheek. Doordat we daar ook de bomenbeplanting veranderen, krijgt de entree meer aandacht.”  

 

Blij met de pleinen  

En: wordt Jan nog wel eens verrast door hoe zijn ontwerpen uiteindelijk uitpakken? “Wel door het gedrag van mensen”, vertelt hij. “Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat Deventenaren en bezoekers de pleinen straks gebruiken. Ikzelf ben blij met hoe de pleinen worden, maar het gaat er natuurlijk om dat de Deventenaren dat zijn!”