Logo gemeente Deventer

Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

 

Wilt u iets bouwen of verbouwen? Of wilt u een boom kappen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig. Hier zijn kosten aan verbonden (leges). Hoe hoog de leges zijn, is afhankelijk van uw aanvraag.

De leges worden vastgesteld door de gemeenteraad. Op Overheid.nl bekijkt u de gehele legesverordening 2022 (in werking getreden op 30 december 2021). De tarieven staan in Bijlage 1. U kunt doorscrollen naar de leges waarnaar u op zoek bent. In Titel 2 vindt u bijvoorbeeld de kosten voor een omgevingsvergunning.

 

Achteraf berekenen

De definitieve kosten die u moet betalen zijn pas bekend als de vergunning verleend of geweigerd wordt. We kunnen u wel toelichten hoe we de kosten berekenen. Zo kunt u een indicatie krijgen van de kosten. Bent u het achteraf niet eens met de hoogte, dan kunt u bezwaar maken tegen de legesfactuur.

De gemeente berekent kosten per activiteit. Bij een project met meerdere activiteiten, worden de kosten opgeteld. Sommige tarieven zijn vast. Andere worden berekend over bijvoorbeeld bouwkosten, oppervlakte of inhoud.

 

Bezwaar leges

Maakt u bezwaar tegen het bedrag aan leges dat u moet betalen? U kunt de status van uw zaak bekijken via uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP).

 

 • Vragen en antwoorden over leges

  Wat zijn leges?

  Leges zijn een soort belasting. Wanneer u van de gemeente een product of dienst vraagt, krijgt u vaak een rekening voor de kosten. In de Legesverordening staat wie leges moet betalen en waarvoor. Jaarlijks stelt de gemeenteraad een tarieventabel vast.

  Hoe hoog zijn de leges ongeveer? (rekenvoorbeeld)

  De hoogte van de leges wordt altijd achteraf berekend. Dat komt omdat er tijdens een aanvraag soms nog dingen veranderen. Wij kunnen u wel een globale indruk geven van de kosten waarmee u rekening kunt houden.

  Een uitleg met rekenvoorbeelden vindt u op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

  Kan ik zonder vergunning alvast beginnen met het werk?

  Zonder vergunning is er sprake van illegale bouw. Doet u een aanvraag pas nadat het werk is uitgevoerd of gestart, dan verhogen we de leges tot 121% van het normale tarief. Ook is het mogelijk dat u het bouwwerk moet afbreken als er geen vergunning wordt verleend.

  Betaal ik alleen als de vergunning wordt verleend?

  Leges worden in rekening gebracht wanneer de vergunning in behandeling is genomen en de gemeente daarvoor kosten heeft gemaakt.

  U betaalt daarom ook leges als de vergunning wordt geweigerd of als u de aanvraag intrekt voordat een beslissing is genomen. In sommige gevallen betaalt u dan wel een lager legesbedrag. 

  Vergunning intrekken na verlening

  Wilt u uiteindelijk geen gebruik maken van de vergunning, dan krijgt u geen geld terug. Is de vergunning eenmaal verleend, dan mag u deze wel laten intrekken, maar de leges moet u toch betalen.

  Wie krijgt de factuur van de leges?

  Wij sturen de factuur naar degene die als aanvrager van de vergunning staat vermeld. Wij gaan ervan uit dat de aanvrager uiteindelijk de kosten betaalt. Ook als een architect of aannemer de vergunning regelt.

  Wanneer moet ik betalen?

  Wij sturen u een factuur zodra wij een beslissing nemen op uw aanvraag. We kunnen niet vooraf de kosten berekenen. Dat komt omdat er vaak nog wijzigingen komen terwijl de aanvraag de procedure doorloopt. Pas als alle informatie bekend is over bijvoorbeeld activiteiten, bouwkosten en oppervlakte kunnen wij de leges berekenen.

  Indicatie en bezwaar

  We kunnen u wel toelichten hoe we de kosten berekenen. Zo kunt u een indicatie krijgen van de kosten. Bent u het achteraf niet eens met de hoogte, dan kunt u bezwaar maken tegen de legesfactuur.