Logo gemeente Deventer

Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

 • Vragen en antwoorden over leges

  Wat zijn leges?

  Leges zijn een soort belasting. Wanneer u van de gemeente een product of dienst vraagt, krijgt u vaak een rekening voor de kosten. In de Legesverordening staat wie leges moet betalen en waarvoor. Jaarlijks stelt de gemeenteraad een tarieventabel vast.

  Hoe hoog zijn de leges ongeveer? (rekenvoorbeeld)

  De hoogte van de leges wordt altijd achteraf berekend. Dat komt omdat er tijdens een aanvraag soms nog dingen veranderen. Wij kunnen u wel een globale indruk geven van de kosten waarmee u rekening kunt houden.

  Een uitleg met rekenvoorbeelden vindt u op Leges: hoeveel kost een omgevingsvergunning?

  Kan ik zonder vergunning alvast beginnen met het werk?

  Zonder vergunning is er sprake van illegale bouw. Doet u een aanvraag pas nadat het werk is uitgevoerd of gestart, dan verhogen we de leges tot 121% van het normale tarief. Ook is het mogelijk dat u het bouwwerk moet afbreken als er geen vergunning wordt verleend.

  Betaal ik alleen als de vergunning wordt verleend?

  Leges worden in rekening gebracht wanneer de vergunning in behandeling is genomen en de gemeente daarvoor kosten heeft gemaakt.

  U betaalt daarom ook leges als de vergunning wordt geweigerd of als u de aanvraag intrekt voordat een beslissing is genomen. In sommige gevallen betaalt u dan wel een lager legesbedrag. 

  Vergunning intrekken na verlening

  Wilt u uiteindelijk geen gebruik maken van de vergunning, dan krijgt u geen geld terug. Is de vergunning eenmaal verleend, dan mag u deze wel laten intrekken, maar de leges moet u toch betalen.

  Wie krijgt de factuur van de leges?

  Wij sturen de factuur naar degene die als aanvrager van de vergunning staat vermeld. Wij gaan ervan uit dat de aanvrager uiteindelijk de kosten betaalt. Ook als een architect of aannemer de vergunning regelt.

  Wanneer moet ik betalen?

  Wij sturen u een factuur zodra wij een beslissing nemen op uw aanvraag. We kunnen niet vooraf de kosten berekenen. Dat komt omdat er vaak nog wijzigingen komen terwijl de aanvraag de procedure doorloopt. Pas als alle informatie bekend is over bijvoorbeeld activiteiten, bouwkosten en oppervlakte kunnen wij de leges berekenen.

  Indicatie en bezwaar

  We kunnen u wel toelichten hoe we de kosten berekenen. Zo kunt u een indicatie krijgen van de kosten. Bent u het achteraf niet eens met de hoogte, dan kunt u bezwaar maken tegen de legesfactuur.

  Betaal ik leges voor zonnepanelen?

  Zonnepanelen op een dak mag u in de meeste gevallen vergunningsvrij plaatsen. Is er sprake van een monument of plaatst u de zonnepanelen op de grond? Vraag  dan een omgevingsvergunning aan.

  Meer informatie: Zonnepanelen op of bij uw woning.