Logo gemeente Deventer

Zonnepanelen op of bij uw woning

Zonnepanelen op een dak kunnen in de meeste gevallen vergunningsvrij worden geplaatst. Als het gaat om een monumentaal gebouw of een gebouw in het beschermd stadsgezicht van Deventer, is een omgevingsvergunning nodig.

 

Zonnepaneel op de grond

Zonnepanelen plaatsen op het dak lukt niet altijd. Bijvoorbeeld als het een rieten dak is. Of als er een grote boom staat die veel zonlicht tegenhoudt. Dat kan een reden zijn dat u de zonnepanelen op de grond wilt plaatsen. Neem dan eerst contact op met de gemeente, want in sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Zonnepanelen in een weiland

Voor het buitengebied van Deventer is voor alle geldende bestemmingsplannen een afwijkingsbevoegdheid gegeven, die het mogelijk maakt om relatief snel en goedkoop de zonnepanelen in het weiland bij een (bedrijfs)woning te realiseren. Het gaat hier dus niet om grootschalige zonneparken, maar om een bewoner die wil verduurzamen en daarvoor zonnepanelen wil plaatsen. U moet dan wel kunnen voldoen aan alle voorwaarden die hieraan worden gesteld. Zie voor de voorwaarden artikel 4.2.1 Voorwaarden omgevingsvergunning: Parapluherziening particuliere zonnepanelen Buitengebied: Planregels.

De bouwkosten die u moet opgeven zijn beschreven in de legesverordening.

 

Aan de slag met zonnepanelen? 

Kijk op www.duurzaamdeventer.nl