Logo gemeente Deventer

Ligplaatsvergunning voor woonboot aanvragen

Als u van plan bent een woonboot af te meren in openbaar water moet u hiervoor een ligplaatsontheffing van de gemeente hebben. U mag alleen een ligplaats innemen op een plek die in het omgevingsplan is aangeduid als ligplaats.

Op het moment zijn geen ligplaatsen beschikbaar.  U kunt eventueel op reguliere verkoopsites kijken of er een woonboot met ligplaats te koop staat.

Alle aangewezen ligplaatsen zijn bezet. De gemeente heeft geen ligplaatsen beschikbaar en houdt ook geen wachtlijst bij. Ook verhuurt de gemeente geen woonboten.

Woonboot met ligplaats overnemen

Als u een woonboot met ligplaats wilt overnemen, heeft u een ontheffing ligplaats nodig. Een ligplaatsontheffing is gekoppeld aan de bewoner en niet aan de ligplaats of aan de woonboot.

U kunt online een verzoek indienen bij de gemeente. Download eerst het aanvraagformulier ontheffing innemen ligplaats (pdf, 145 KB), vul het in en upload het vervolgens met de bijlagen. De gemeente toetst uw aanvraag aan de criteria die in de APV zijn opgenomen.

Wat heeft u nodig?

  • uw legitimatiebewijs
  • een bewijs van eigendom van de woonboot of een huurovereenkomst
  • tekening van de voorgenomen ligplaats
  • een kopie van de kadastrale registratie van het woonschip en eventueel brandmerk

Goed om te weten

  • Voor het innemen van een ligplaats is havengeld verschuldigd. Dit wordt opgelegd aan de eigenaar van de woonboot.
  • Gaat u een bestaande woonboot vervangen? Dan heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.
  • Bij sommige ligplaatsen is op de wal een schuurtje mogelijk. Hiervoor is altijd een omgevingsvergunning nodig.
  • Schuttingen zijn niet toegestaan.
  • De gemeente kan nadere regels stellen in het belang van de openbare orde, de volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne en het uiterlijk aanzien van de gemeente.