Evenementenreclame

Het is mogelijk om evenementen aan te kondigen via speciale aankondigingsborden. Deze evenementenreclameborden zijn aan 2 zijden gemonteerd aan lantarenpalen door heel Deventer.

Aankondigingen van evenementen en activiteiten moeten via de exploitant worden geregeld. Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan om zelf aankondigingen te plaatsen in de openbare ruimte.

De exploitant is:
Driehoek Buitenreclame Benelux BV
Rielseweg 810 5032 SC Tilburg
Tel: 013-5181903
Benelux@Driehoekreclame.nl
www.driehoekreclame.nl

Voor de aankondiging van vrijwilligersorganisaties en van gesubsidieerde maatschappelijke, culturele of sport instellingen worden verlaagde tarieven gehanteerd. Deze organisaties hoeven dus niet het commerciële markttarief te betalen.

  • Tarief A geldt voor locale niet-commerciële activiteiten zoals van vrijwilligersorganisaties (zoals zang-, toneel-, muziek- of sportverenigingen) en stichting voor de aankondiging van een (cultureel) evenement (zoals Koninginnedagactiviteiten, Sinterklaasactiviteiten, literaire bijeenkomsten, kunstfietsroute, etc.). Dit tarief bedraagt € 0,75 ex BTW per display per dag.
  • Tarief B geldt voor locale niet-zuiver-commerciële activiteiten van gesubsidieerde maatschappelijke, culturele of sport instellingen (zoals de VVV, de Schouwburg, het Burgerweeshuis, het Havenfestival etc.). Dit tarief bedraagt € 2 ex BTW per display per dag.

Deze tarieven zijn exclusief papier- en drukkosten. Aanvragers mogen zelf de posters aanleveren. Voor technische gegevens kunt u terecht bij de exploitant.

De aankondigingen die vallen onder deze tariefgroepen mogen hun aankondiging laten plaatsen op 15 displays gedurende één week. Iedere partij mag per jaar maximaal 40 keer (40 weken) een evenement/campagne aanmelden. Bovenop dit aantal van 15 displays per week kunnen niet-commerciële partijen voor het commerciële tarief een aantal extra displays voor hun aankondigingen inkopen.

Tot 6 weken voor de plaatsing worden de helft van de displays gereserveerd voor de plaatsing in Tariefgroep A en B. Na het verstrijken van de periode van 6 weken mag de exploitant de nog resterende displays aanbieden voor het commerciële tarief.

Aan het aantal displays dat onder het commerciële tarief geplaatst mag worden is geen maximum gesteld. Wel mogen de aankondigingen gedurende maximaal 21 dagen geplaatst worden. De hoogte van het commerciële tarief wordt bepaald door de exploitant.

Aankondigingen van evenementen en activiteiten moeten via de exploitant worden geregeld. Het is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) niet toegestaan om zelf aankondigingen te plaatsen in de openbare ruimte.

English Deutsch