Logo gemeente Deventer

Marktstandplaats aanvragen

Wilt u een eenmalige of vaste plaats op de markt innemen? Dan heeft u marktstandplaatsvergunning nodig.

Kijk op Warenmarkten voor een overzicht van de markten. Ook vindt u er de vrijgekomen standplaatsen. 

Online aanvragen

Een markstandplaatsvergunning kunt u online aanvragen met eHerkenning.

U ontvangt per e-mail direct een ontvangstbevestiging (pdf) met zaaknummer. Houd dit zaaknummer bij de hand als u contact opneemt met de gemeente.

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Termijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

De kosten voor een standplaats op de markt bestaan uit verschillende onderdelen.

Leges:

Voor de aanvraag van een vergunning betaalt u € 48,50 aan leges.

Precario:

Voor de dinsdag -, woensdag- of donderdagmarkt in Deventer of de zaterdagmarkt in Bathmen, per m²:

 • voor een dag of een gedeelte van een dag € 1,21, met een minimum van € 9,67
 • bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer verleend, voor elk jaar € 48,14

Voor de vrijdag- of zaterdagmarkt op de Brink in Deventer, per m²:

 • voor een dag of een gedeelte van een dag € 1,68, met een minimum van € 13,51
 • bij een vergunning zonder tijdsbepaling of voor een jaar of langer verleend, voor elk jaar € 66,16

Promotie:

U betaalt een promotie-bijdrage voor de vrijdag- en zaterdagmarkt van € 5,55 per marktdag.

Huur marktkraam (optioneel):

Als u dat wilt, kunt u een marktkraam huren van de gemeente.

Om in aanmerking te komen voor een standplaatsvergunning, gelden ten minste de volgende voorwaarden:

 • u dient tenminste 3 weken voor de datum van de activiteit de aanvraag te hebben gedaan;
 • de standplaats dient bij voorkeur voor 10.00 uur te worden ingenomen;
 • de weg/grond moet na afloop schoon en ontdaan van alle afval worden achtergelaten;
 • de bestrating grond/wegdek mag niet worden beschadigd. Eventuele schade wordt op uw kosten hersteld;
 • er mag niets aan bomen en lichtmasten worden bevestigd;
 • in verband met de ligging van leidingen en kabels direct onder de bestrating, mag er niets in de grond worden geslagen;
 • eventuele aanwijzingen van de politie moeten worden opgevolgd;
 • eventueel aanwezige brandkranen moeten vrij blijven;
 • de ingang van De Waag moet worden vrijgehouden;
 • er mogen geen voertuigen en dergelijke achter de standplaats worden geplaatst;
 • de materialen/objecten moeten zo geplaatst worden, dat er een obstakelvrije doorgangsroute van minimaal 3,50 meter breed en 4,40 meter hoog vrij blijft voor hulpverleningsvoertuigen. Als bij calamiteiten blijkt dat de vrije doorgang desondanks wordt belemmerd, is alle daaruit voortvloeiende schade voor uw rekening en risico;
 • u moet de vergunning bij u hebben en tonen op verzoek van de politie.