Logo gemeente Deventer

Meldpunt misstanden zorg

Bij het Meldpunt misstanden zorg kunt u signalen van slechte zorg en/of ondersteuning doorgeven of vermoedens dat het zorggeld niet goed besteed wordt. U kunt een melding doen voor uzelf of voor iemand anders.

Klachten over een zorgaanbieder moet u in melden bij de aanbieder zelf. Iedere zorgaanbieder die een contract heeft met de gemeente, heeft een klachtenprocedure.

 

Wat is het Meldpunt misstanden zorg?

Geld dat is bestemd voor zorg aan inwoners moet ook daadwerkelijk aan zorg worden uitgegeven. Soms komt het voor dat mensen of instellingen zorgkosten declareren voor zorg die niet is geleverd. Of dat de geleverde zorg slecht is. Soms is een persoonsgebonden budget aan andere zaken besteed dan waarvoor het is toegekend. U kunt dit doorgeven aan het Meldpunt misstanden zorg.

 

Melding doorgeven

U kunt uw melding doorgeven op een aantal manieren:

Online met het formulier Meldpunt misstanden zorg.

Per post.
U vermeldt in uw brief:

 • uw relatie tot cliënt/zorgaanbieder;
 • gegevens van de cliënt of zorgaanbieder waar de melding betrekking op heeft;
 • informatie over: wat is er gebeurd, wanneer, waar, hoe vaak en wat is er al aan gedaan?
  Wees hierbij zo concreet mogelijk.

  U stuurt de informatie op naar:
  Gemeente Deventer
  t.a.v. Toezichthouder
  Postbus 5000
  7400 GC Deventer

Telefonisch: bel naar 14 0570 en vraag naar naar de toezichthouder.

Let op: U kunt uw melding ook anoniem doen. Maar alléén als u uw gegevens invult kunnen wij contact met u opnemen als dit nodig is.

 

Wat doen wij met uw melding?

Als uw melding bij het meldpunt binnen is, bekijkt de toezichthouder:

 • of verder onderzoek naar de cliënt/zorgaanbieder of budgethouder nodig is;
 • of er sprake is van een situatie waar direct actie moet worden ondernomen;
 • uw melding wordt doorgestuurd wanneer een andere organisatie bevoegd is om onderzoek te doen, bijvoorbeeld de GGD.

Algemene of onduidelijke meldingen worden geregistreerd, maar worden verder niet in behandeling genomen.

 

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de toezichthouder via telefoonnummer 14 0570.