Logo gemeente Deventer

Het Nieuwe Plantsoen

Het Nieuwe Plantsoen heeft verschillende gezichten. Het is een bosgebied voor waterwinning, een rivierenlandschap met kolken en dijken. Maar het is ook een plek om te spelen en contact met dieren te maken. Kortom een park met grote maatschappelijke betekenis voor de stad.

Het Nieuwe Plantsoen staat op de monumentenlijst. De watertoren is een markant punt in het plantsoen.


Recreatie en natuur

Om de recreatieve functie en de natuurwaarden goed tot hun recht te laten komen is het park in de loop van de tijd aangepast. Maar de opzet en karakter van het oorspronkelijke plan van L. Springer zijn nog goed herkenbaar.

Het Nieuwe plantsoen heeft ook ecologisch gezien betekenis. Het park kent een grote variatie aan leefmilieus bijvoorbeeld oude bomen, kolken en grasland. Er is een grote variatie onder de vogels.


Nieuwe bomen

De gemeente heeft het Nieuwe plantsoen in samenwerking met onder meer Vitens flink aangepakt. Er zijn bijvoorbeeld nieuwe bomen aangeplant, monumentale bomen zijn vakkundig gesnoeid en dichtgegroeide ruimten zijn weer open gemaakt. Er is een gedichtenroute, een schaduwplein en een natuurspeelplek waar kinderen heerlijk met water kunnen spelen.