Logo gemeente Deventer

Parken en natuurgebieden

Rijsterborgherpark

Het Rijsterborgherpark is het stadspark, liggend tussen het station Deventer en de binnenstad. In de volksmond heet dit park Het oude plantsoen. Het Rijsterborgherpark is aangelegd op een deel van de vestingwerken van Deventer. Sinds 1968 is het een rijksmonument.

Lees meer

Gravenland

Het natuurterrein Gravenland ligt langs de oostelijke stadsrand van Deventer tussen landgoed de Bannink en woonwijk de Vijfhoek. Gravenland is natuurtechnisch zo aangelegd, dat er waardevolle begroeiing kan ontstaan.

Lees meer

Gooikerspark

Het Gooikerspark is aangelegd op een oud landbouwgebied aan de Leonard Springerlaan, in het oosten van Deventer. Het park bestaat uit 3 velden met elk een eigen identiteit. Het Gooikerspark leent zich goed voor recreatie en wordt daarnaast gebruikt voor natuur- en milieueducatie.

Lees meer

Het Nieuwe Plantsoen

Het Nieuwe Plantsoen heeft verschillende gezichten. Het is een bosgebied voor waterwinning, een rivierenlandschap met kolken en dijken. Maar het is ook een plek om te spelen en contact met dieren te maken. Kortom een park met grote maatschappelijke betekenis voor de stad.

Lees meer

Ossenwaard

De Ossenwaard ligt ingeklemd tussen de spoorbrug, de dijk Lage Steenweg en de Zuidwest oever van de IJssel. Het gebied waar klei is uitgegraven, ontwikkelt zich op natuurlijke wijze.

Lees meer

Plantsoen De Worp

De Worp of Worpplantsoen is de oudste openbare wandelplaats van Nederland. Al in de middeleeuwen zochten de bewoners van Deventer hier rust en ontspanning. Sinds de verbetering van 2006 is het Worpplantsoen weer een echt stadspark. Het park is het gehele jaar toegankelijk, maar in de winter kan het gebied enige tijd onder water staan.

Lees meer

Douwelerkolk

De Douwelerkolk is het restant van een oude IJsselarm. Door de verschillende bodemsoorten, de grondwaterstromen en het natuurlijke beheer van het gebied is de Douwelerkolk een waardevolle plek voor flora en fauna.

Lees meer

Vlierspad

Natuurgebied het Vlierspad ligt achter de sportvelden op Borgele aan de noordrand van Deventer. In het gebied groeien inheemse bloemen en planten en het is de verblijfplaats voor een groot aantal dieren.

Lees meer