Logo gemeente Deventer

Hoger bouwen in Deventer: waar wel, waar niet en hoe? 

Wat verstaan we in Deventer onder hoger bouwen, waar kan dat wel en waar niet en aan welke criteria moet hoger bouwen voldoen? Dat staat in de Visie op hoger bouwen in Deventer.

De visie is in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties opgesteld en is straks leidraad bij het maken van nieuwe plannen voor hoger bouwen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de visie deze week aan de gemeenteraad gestuurd voor besluitvorming.

 

Efficiënt omgaan met beperkte ruimte

De vraag naar woningen is groot. Tegelijkertijd wil Deventer duurzamer, gezonder en beter bereikbaar worden. De Visie op hoger bouwen gaat daarom uit van zoveel mogelijk bouwen in de bestaande stad, in plaats van in het buitengebied. Het bouwen in de hoogte kan helpen om efficiënt met de beperkte ruimte in de stad om te gaan. 

Wethouder Lars Wijnhoud (Ruimtelijke Ontwikkeling): 'Met hoger bouwen blijft er ruimte voor groen, ontspanning en spelen. Zo kunnen er meer woningen komen in Deventer én blijft het een fijne gemeente om te wonen, werken, leven.'

 

Ruimte voor hoger bouwen

De Visie geeft aan waar er hoger gebouwd kan worden. Dat is vooral rond het station, in de schil rond de binnenstad op loopafstand van het station en langs de twee stadsassen (Hanzetracé en Binnenstad-Colmschate). 

De Visie beschrijft alleen de voorwaarden die gelden voor hoger bouwen. Pas als er een concreet voorstel voor een bouwplan komt, bekijkt de gemeente of het inderdaad mogelijk en wenselijk is. Het is dus niet zo dat er op de locaties die de Visie beschrijft hoe dan ook hoger gebouwd gaat worden. 

 

Dorpen en historische binnenstad beschermd

In de dorpen is hoogbouw niet wenselijk Ook in de historische binnenstad is hoogbouw niet passend. Ook het zicht op de Lebuinustoren, de Bergkerk en het beschermd stadsgezicht moeten vrij blijven. 

 

Hoger dan 31 meter: hoogbouweffectrapportage

De Visie op hoger bouwen stelt extra onderzoek verplicht bij plannen voor gebouwen vanaf 31 meter of op een bijzondere plek. Een ‘hoogbouweffectrapportage’ moet duidelijk maken of het gebouw past in de omgeving, bijdraagt aan een mooi, gezond en levendig Deventer en een visitekaartje is voor de stad. Ook de gevolgen voor plant en dier en effecten van wind en schaduw komen hierin aan de orde. 

 

In gesprek over hoger bouwen

De Visie op hoger bouwen is opgesteld in samenspraak met inwoners, bedrijven en organisaties. Er zijn interviews gehouden met partijen op het gebied van wonen, bouwen en architectuur, bijna 4.000 mensen hebben via Swipocratie hun ideeën over hoger bouwen gegeven, er is een seminar georganiseerd en de uitgangspunten van de visie zijn getoetst tijdens een inloopbijeenkomst. 

 

Van 7 december tot en met 17 januari konden mensen reageren op de ontwerp-Visie. Die reacties hebben op enkele punten geleid tot aanpassing van de Visie op Hoger Bouwen. Zo is er een toevoeging over klimaatadaptatie, de Bergkerk en zijn er verduidelijkingen aangebracht over de status van de Visie. De gemeenteraad bespreekt de Visie naar verwachting voor het eerst in maart.

 

De Visie op Hoger Bouwen staat op www.deventer.nl/hoogbouw