Logo gemeente Deventer

Voorkeursrecht op Haveneiland - onderzoek naar ontwikkeling tot nieuwe, gemengde woon-werkbuurt

De gemeente Deventer gaat onderzoeken of er op het Haveneiland een nieuwe, gemengde woon-werkbuurt kan komen. Om aan de behoefte aan nieuwe woningen te voldoen, wil de gemeente tot 2035 ongeveer 11.000 nieuwe woningen bouwen in Deventer.

Het Haveneiland, tussen de eerste en tweede havenarm, is een locatie die mogelijkheden biedt voor wonen en werken en maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en praktijkruimtes voor zorgaanbieders: dicht bij de binnenstad, dicht bij openbaar vervoer, dicht bij uitvalswegen.

 

Voorkeursrecht

De gemeente wil de kansen van het gebied als geheel onderzoeken en de regie houden op ontwikkelingen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders deze week ‘voorkeursrecht’ gevestigd op de gronden in dit gebied. Dat betekent dat eigenaren die hun gronden of vastgoed op het Haveneiland willen verkopen, deze eerst te koop moeten aanbieden aan de gemeente.

 

kaartje Haveneiland

 

Motie gemeenteraad

Het onderzoek naar de ontwikkeling van het Haveneiland is in lijn met een motie van de gemeenteraad uit juli 2021. Die riep het college op om de kansen en mogelijkheden te onderzoeken om dit gebied uit te laten groeien tot een woon-, werk- en verblijfsgebied. Door het voorkeursrecht te vestigen wil het college regie te houden op de ontwikkelingen in het gebied.

 

Eigenaren geïnformeerd

De eigenaren van de gronden en de panden op het Haveneiland zijn op de hoogte gesteld van de vestiging van het voorkeursrecht.

 

Niet verplicht

Eigenaren zijn niet verplicht hun grond of pand te verkopen. Als eigenaren willen verkopen, dan moeten ze het eerst aan de gemeente aanbieden. Er zijn nog geen uitgewerkte plannen voor het gebied, en het is dus ook nog niet bekend hoe en waar er nieuwe ontwikkelingen kunnen komen. Dat moet uit het onderzoek van de komende tijd blijken. Mocht de gemeente besluiten om aangeboden grond of een pand niet aan te kopen, dan kan de eigenaar deze alsnog op de reguliere markt te koop aanbieden.

 

Vervolgproces en rol gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 februari 2024 besloten tot de vestiging van een voorkeursrecht op de gronden in het Haveneiland. Het besluit tot vestiging van het voorkeursrecht ligt vanaf 28 februari voor 6 weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een reactie geven op het voorstel. 
Na de inzageperiode legt het college een voorstel over vestiging van een voorkeursrecht voor aan de gemeenteraad. Die besluit daar naar verwachting in mei over. Als de gemeenteraad instemt met de vestiging van het voorkeursrecht op het Haveneiland, moet de gemeente binnen drie jaar een nieuw plan vaststellen voor het gebied.

 

Blijf op de hoogte van het nieuws van de gemeente Deventer en abonneer u op onze wekelijkse nieuwsbrief. Volg ons ook op XFacebook en Instagram.