Logo gemeente Deventer

Knarrenhof bouwt in Steenbrugge

In Steenbrugge komen 23 zogenoemde ‘levensloopbestendige woningen’ voor 55-plussers. Stichting Knarrenhof en gemeente Deventer hebben hiervoor de koopovereenkomst ondertekend. 

Het idee van deze woningen is, dat 55-plussers er zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Het doorverhuizen van deze groep inwoners, van wie de kinderen veelal het huis uit zijn, leidt ertoe dat eengezinswoningen vrijkomen voor jongere gezinnen. Daarmee kan de woningmarkt enigszins in beweging worden gezet.   

 

Hofjeswoningen en Hofhuis

De bouw van Knarrenhof-projecten kenmerkt zich door hofjeswoningen met een gemeenschappelijke tuin en ontmoetingsruimte. Naast de 23 woningen komt er ook een Hofhuis, met een gezamenlijke huiskamer en een mogelijke plek voor logeerkamers.

 

Nieuwe vorm van wonen

Wethouder Rob de Geest (Wonen) is blij met deze gezamenlijke stap met Stichting Knarrenhof: “Dit is een mooie aanvulling voor Steenbrugge. Het past ook bij deze wijk, omdat het een nieuwe vorm van wonen is, dat we nog niet eerder op deze manier hebben opgezet in Deventer. We gaan samen ontdekken hoe dit bevalt, zodat we er veel van kunnen leren voor de toekomst.” 

De Knarrenhof is blij dat er in goed overleg met de gemeente een mooie plek is gevonden om de eerste Knarrenhof in Deventer te realiseren. “Er is grote belangstelling vanuit Deventer om zelfstandig en gezamenlijk oud te worden met fijne, vitale buren.”

 

Koopovereenkomst

Vorig jaar schreef gemeente Deventer een uitvraag uit voor deze ontwikkeling. Belangstellende CPO-groepen (55-plusssers) konden zich inschrijven voor de kavels in Steenbrugge. Stichting Knarrenhof was de enige inschrijver voor de ontwikkeling van huisvesting voor ouderen. Met hen heeft de gemeente nu een koopovereenkomst gesloten. 

Voor meer informatie over Knarrenhof in Steenbrugge: www.knarrenhof.nl/inschrijven