Logo gemeente Deventer

Informatie voor Oekraïense vluchtelingen

Op deze pagina leest u waar vluchtelingen uit Oekraïne zich kunnen aanmelden in Deventer en waar zij terecht kunnen voor meer informatie.

Onderstaande informatie is een Nederlandse vertaling van de pagina Information for Ukrainian refugees.

Welkom in Nederland!

RefugeeHelp is het online startpunt voor Oekraïense vluchtelingen in Nederland en iedereen die zich voor hen in wil zetten.

 

Aanmelden Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen die opvang nodig hebben kunnen zich na aankomst aanmelden bij de gemeente Deventer via telefoonnummer 14 0570.

In het weekend of in het geval van noodopvang van Oekraiënse vluchtelingen kunt u bellen met 0570 - 693 010. Dit nummer geeft u informatie over waar u kunt verblijven. 

 

Leefgeld

  • De hoogte van het bedrag voor voeding, is per persoon € 205,– per maand.
  • De hoogte van het bedrag voor kleding en andere persoonlijke uitgaven, is per persoon € 55,– per maand.

Vergoeding voor vluchtelingen in gastgezinnen

Vluchtelingen in gastgezinnen krijgen een aanvullende vergoeding om bijvoorbeeld te reizen, te sporten of (vrijwillig) bij te dragen in de huishoudelijke kosten van het gastgezin. De hoogte van het bedrag voor wonen is per volwassene € 215,– per maand en per minderjarige € 55,– per maand.

 

Hoe wordt het leefgeld uitbetaald?

Oekraïense vluchtelingen die bij gastgezinnen verblijven krijgen uitbetaald nadat zij zich hebben ingeschreven bij de gemeente. Het geld wordt gestort op speciale bankpas.

 

Informatie voor bewoners aan de Keulenstraat

Als u inkomsten uit werk hebt, betaalt u vanaf 1 juni een eigen bijdrage in de kosten van voeding van  € 205,00 per maand. Het leefgeld van € 55,00 per maand wordt beëindigd. Voor een partner of kind hoeft u geen kostgeld te betalen.

 

Informatie voor bewoners aan de Keizerstraat en Singel

Als u inkomsten uit werk hebt, wordt per 1 juni de vergoedingen van € 205,00 en € 55,00 stopgezet. Uw eventuele partner en kinderen houden wel recht op de vergoedingen.

 

Werk

In Deventer helpt werkleerbedrijf KonnecteD bij het vinden van een passende werkplek. Iemand die wil en kán werken kan zich aanmelden bij een accountmanager van KonnecteD. Na aanmelding vindt er een kort intakegesprek plaats. Hierin kijken we samen met de vluchteling naar betaald werk dat past bij de mogelijkheden en het opleidingsniveau van de vluchteling.

Bij het vinden van vacatures werken we samen met verschillende (grote) werkgevers én uitzendbureaus binnen de gemeente Deventer.

Aanmelden voor een gesprek kan via telefoonnummer 0570 - 856 700.

 

Medische kosten

Medische zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne wordt volledig vergoed via de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg voor onverzekerden. Er wordt geen bijdrage verwacht van de vluchteling zelf.

Oekraïense vluchtelingen die gaan werken in Nederland, zijn verplicht om een zorgverzekering aan te vragen. Hiervoor moeten zij beschikken over:

  • een arbeidscontract;
  • een Burgerservicenummer (BSN);
  • een adres in Nederland.

 

Onderwijs

 

Middelbaar Beroepsonderwijs (werken en leren)

Aventus biedt onderwijs voor 16+’ers. Aventus zoekt naar een geschikte opleidingsplek in de regio. Ook voor jongeren die naast leren willen werken. Aventus biedt op maat middelbaar beroepsonderwijs én examenonderwijs in het voortgezet onderwijs. Aventus werkt samen met Wittenborg University,  Saxion HBO en regionale taalscholen. Aventus wil zoveel mogelijk van het gevolgde onderwijs in Oekraïne continueren, binnen ons Nederlands onderwijsstelsel.

Voor vragen belt u met het algemeen klantnummer 0800 - 444 5555 (ma-vr 8-19 uur) of WhatsApp 0611955463 (dagelijks 8-19 uur).

 

Leerlingenvervoer

Vervoer van kinderen naar school kan aangevraagd worden via leerlingenvervoer@deventer.nl.

 

Stichting Leergeld is er ook voor kinderen uit de Oekraïne

Stichting Leergeld zorgt ervoor dat kinderen uit gezinnen waar niet zoveel geld is, toch mee kunnen doen aan sport, muziek, cultuur en dans. Ook voor kinderen uit de Oekraïne. Zij kunnen ook een aanvraag doen bij stichting Leergeld. Dit kan heel eenvoudig via de website of via e-mail. Als het nodig is, helpt een vrijwilliger van onze stichting met de aanvraag. Meer informatie is te vinden op onze website: www.leergelddeventer.nl.

 

De Nederlandse taal leren

Om de Nederlandse taal te leren, organiseert de bibliotheek. De Bibliotheek is geen officiële taalschool. Ze gebruiken wel methodes/lesmateriaal bij de taalcafés. Er is een docent en getrainde vrijwilligers. Taalcafés:

  • Keulenstraat 16: maandag- en donderdagavond 20.00-21.30 uur.
  • Deventerweg 3Bathmen: dinsdagavond 19.30-21.00 uur.
  • Bibliotheek Centrum Stromarkt 18: 1x in de 2 weken vrijdagochtend van 10.00-11.30 uur en donderdagavond van 18.30-20.00 uur.

 

Overige informatie

  • Vluchtelingen dienen zich in te schrijven in het bevolkingsregister voor bijvoorbeeld een uitkering, verzekeringen, onderwijs.
  • Indien er jeugdhulp nodig is kan dit via een huisarts of Team toegang jeugd verlopen toegangjeugd@deventer.nl