Logo gemeente Deventer

Woningbouw Okkenbroek

Locatie ’t Hoge Veld in Okkenbroek biedt de komende jaren ruimte voor ongeveer 8 tot 10 nieuwe woningen. Deze zijn met name bedoeld voor jongeren en jonge gezinnen.

In december 2021 heeft de gemeenteraad het woningbouwprogramma voor Okkenbroek vastgesteld.

 

Woonwensen

De gemeente wil zo goed mogelijk invulling geven aan ’t Hoge Veld. Op 24 mei en 18 augustus 2022 organiseerde de gemeente daarom bijeenkomsten in Okkenbroek. Daar bleek dat onder de lokale jongeren een grote behoefte bestaat aan het snel starten met de planvorming en bouw van betaalbare woningen. Zij geven aan dat de gemeente daarin het voortouw kan nemen.

Op 10 november 2022 was wederom een bijeenkomst en presenteerde de gemeente 3 schetsen (pdf, 946 KB), met onder andere de mogelijke situering van de woningen, referentiebeelden van mogelijke type woningen, voorstellen voor de verkeersontsluiting, het parkeren en de openbare ruimte.

Bekijk het verslag van deze informatieavond (pdf, 141 KB).

 

Inloopbijeenkomst 26 januari geannuleerd

Op 26 januari 2023 was een inloopbijeenkomst gepland. Deze bijeenkomst moeten we helaas verplaatsen. De verkeersontsluiting en het woningbouwprogramma vragen om nader onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken zijn bepalend voor de ruimtelijke uitgangspunten voor de woningbouwlocatie. Wij verwachten deze onderzoeken in februari te kunnen afronden. Daarna nodigen wij u opnieuw uit voor een inloopbijeenkomst.

 

Vervolg

Na de nog te plannen inloopbijeenkomst, gaan de uitgangspunten voor de ontwikkeling van ’t Hoge Veld voor goedkeuring naar het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Wij voegen daar de reacties die we op de inloopbijeenkomst van u hebben ontvangen aan toe. Het huidige bestemmingsplan staat de bouw van (starters)woningen niet toe. Het ontwerp wordt daarom na goedkeuring door de gemeenteraad vertaald in een nieuw bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bevat de juridische voorwaarden voor bebouwingsmogelijkheden en het gebruik van het gebied. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de wijziging van het bestemmingsplan vast. Tegen dit besluit is bezwaar en beroep mogelijk. We streven ernaar de grond eind 2023 bouwrijp te maken en halverwege 2024 de gronden uit te geven.

 

Meer informatie

Heeft u vragen over de woningbouw in Okkenbroek? Deze kunt u stellen via woningbouwokkenbroek@deventer.nl.