Logo gemeente Deventer

Onafhankelijk aanspreekpunt

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of als u ontevreden bent over de dienstverlening, kunt u een klacht indienen. Loopt u vast in het systeem? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg.

Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg:

  • signaleert knelpunten in de processen rond jeugd, werk en zorg;
  • adviseert de gemeente over verbeteringen in de uitvoering;
  • luistert naar inwoners die een probleem ervaren en biedt de helpende hand.

Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg vervangt daarbij echter niet de individuele aanvragen, bezwaren of klachten die de gebruikelijke klachten- en bezwarenprocedures doorlopen.

 

Contact

U kunt het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg, Gerda Kroeze, bereiken via e-mail: aanspreekpuntJWZ@deventer.nl of telefonisch via 06 25 17 75 76.