Onafhankelijk aanspreekpunt

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente of als u ontevreden bent over de dienstverlening, kunt u een klacht indienen. Helpt dit niet? Dan kunt u terecht bij het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg.

Jannie Lamberts is het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg. Zij:

  • signaleert knelpunten in de processen rond jeugd, werk en zorg;
  • helpt inwoners die een probleem ervaren;
  • adviseert de gemeente over verbeteringen in de uitvoering.

Het onafhankelijk aanspreekpunt Jeugd, Werk en Zorg behandelt geen individuele aanvragen, bezwaren of klachten. Daar zijn de gebruikelijke klachten- en bezwarenprocedures voor.

Contact

Jannie Lamberts is van maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 06 51 05 41 88. Of via e-mail: aanspreekpuntJWZ@deventer.nl.

English Deutsch