Tekstgrootte A A
U kunt de informatie op de pagina groter of kleiner maken. Druk hiervoor de Ctrl-toets samen met de + of - toets in (op Mac is het Cmd met + of -).

Exploitatieplan

De gemeenteraad van Deventer heeft voor het A1 Bedrijvenpark Deventer op 18 juli 2012 een nieuw exploitatieplan vastgesteld. Op 4 september 2013 is de 1e partiële herziening vastgesteld.

De herziening van het exploitatieplan lag ter inzage van 3 oktober 2013 tot en met 13 november 2013. U kunt geen beroep instellen. Exploitatieplannen kunt u inzien via http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Exploitatieplan

Een exploitatieplan geeft gemeenten mogelijkheden om kosten te verhalen en aanvullende eisen te stellen bij nieuwbouw of de uitbreiding van een gebouw.

Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina.

Onderliggende bijlagecategorieën

English Deutsch