Logo gemeente Deventer

Kamperen en overnachten

Deventer heeft de ambitie om het aantal overnachtingen in de gemeente Deventer stevig te verhogen.

Dat is uitgesproken in de economische visie “DEVisie 2020” (december 2012). De ambitie is verder uitgewerkt in de nota “Verblijfsrecreatie in de gemeente Deventer, kansen voor stad en buitengebied” (november 2013).

 

Veel vormen van overnachten mogelijk

Alle vormen van overnachten, van hotel tot minicamping, komen in de nota aan de orde. Het vestigen van een grootschalig kampeerterrein, een bungalowpark of een combinatie daarvan, behoort tot de mogelijkheden. Verder heeft Deventer oog voor de groeiende campermarkt.

Met initiatiefnemers wordt ontwikkelingsgericht meegedacht met ruimte voor flexibiliteit en maatwerk. Uiteraard worden initiatieven wel getoetst aan het desbetreffende bestemmingsplan en andere regelgeving.

 

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Steven Meijerhof, telefoon: 0570 - 693379.