Personeel & Opleiding

Om succesvol te ondernemen heeft u personeel nodig met de juiste opleiding. Daarnaast wilt u dat uw medewerkers hun kennis op peil houden. Misschien wilt u een stageplaats aanbieden.

Ondernemers vinden in Deventer het personeel dat ze nodig hebben, van laaggeschoolde medewerkers tot universitair opgeleid personeel. Dat is mede te danken aan de zeer verschillende bedrijven die in de gemeente gevestigd zijn, van productiebedrijven tot dienstverleners en adviesbureaus.

Werken en opleiding

Ondernemers, scholen en overheid nemen samen het initiatief om de vraag naar en het aanbod van medewerkers in balans te brengen. Bijvoorbeeld met projecten voor aanvullende scholing. Ook mensen die moeilijk aan het werk komen, krijgen een kans. Bijvoorbeeld door in contracten verplicht te stellen dat een deel van het werk door hen wordt uitgevoerd. Dit heet ‘social return on investment’.

Er zijn in Deventer uitstekende opleidingen. Niet alleen voor jongeren maar ook voor volwassenen. Saxion heeft een groot aanbod hbo-opleidingen en ROC-Aventus verzorgt een groot aantal opleidingen op mbo-niveau. Deventer heeft merkbaar voordeel van de aanwezigheid van TU Twente op treinafstand. Een aantal bedrijven uit Deventer onderhoudt nauwe banden met de TU, onder andere door het aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen of door het verzorgen van een leerstoel.

English Deutsch