Logo gemeente Deventer

Onderwijs

Onderwijs in Deventer

De gemeente Deventer vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren hun talenten ontwikkelen en naar vermogen meedoen. In iedere wijk is er onderwijs. Ook zijn er genoeg mogelijkheden om naar het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs te gaan. Voor kinderen met een achterstand is er extra ondersteuning.

Lees meer

Leerplicht

Elk kind vanaf 5 jaar heeft recht op onderwijs en heeft de plicht om naar school te gaan. De gemeente houdt hier toezicht op. De gemeente Deventer werkt samen met het onderwijs aan het voorkomen van schoolverzuim en wil ervoor zorgen dat zoveel mogelijk jongeren een diploma behalen.

Lees meer

Bekostiging leerlingenvervoer aanvragen

Gaat uw zoon of dochter naar school? Is het vervoer een probleem omdat uw kind naar speciaal onderwijs gaat en/of de school niet vlakbij huis ligt? Dan heeft u misschien recht op bekostiging leerlingenvervoer.

Lees meer

Vrijstelling van leerplicht aanvragen

De gemeente mag uw kind vrijstelling van de leerplicht geven. Dit betekent dat hij of zij niet naar school hoeft. Vraag of uw kind in dat jaar een afwijkend programma mag volgen. Dit is de vervangende leerplicht.

Lees meer