Logo gemeente Deventer

Onkruid op wegen, stoepen en parkeerplaatsen

Waar en wanneer het nodig is, pakken we het onkruid aan. Lees hoe we dat doen en wat u zelf kunt doen.

In opdracht van de gemeente pakken de medewerkers van Circulus het onkruid aan op openbare verhardingen zoals (fiets)paden, wegen, stoepen en parkeerplaatsen. Zij doen dat op een milieuvriendelijke manier.

 

Bij uw huis: zelf 30 centimeter schoonhouden

Binnen 30 centimeter vanaf bijvoorbeeld schuttingen, muurtjes en hekwerken verwijdert Circulus geen onkruid. Anders kan uw eigendom beschadigen. We vragen u als (buurt)bewoner het onkruid hier zelf weg te halen. Zo zorgen we er samen voor dat er niet teveel onkruid komt.

 

Aanpak onkruid beheersen

Zo voert Circulus de onkruidbeheersing voor de gemeente uit:

  • Met thermische technieken (door warmte): de machines gebruiken een warmtebron om onkruid tegen te gaan. Denk aan hete lucht (föhnmachine) of heet water (wavemachine). Met bestrijding door warmte komen we dieper de grond in. Zo pakken we de wortels aan en groeit het onkruid niet verder; 
  • Voor de goten is er een onkruidborstelmachine;
  • Op plekken die voor grote machines lastig bereikbaar zijn en bij obstakels werken de mensen van Circulus handmatig. Hierbij gebruiken zij bosmaaiers en schoffels.

Onkruid willen we ook graag voorkómen. Daarom zijn er regelmatig rondes met de veegmachine. Dan ontkiemt het onkruid minder snel. 

 

Wanneer komt Circulus in mijn wijk?

Circulus werkt niet met een vast schema per wijk. In 2023 zijn we gestart met een nieuwe aanpak. Het beheersen van onkruid gebeurt nu 'op beeld'. Dat houdt in dat er afspraken zijn gemaakt hoe de straten en stoepen en paden eruit moeten zien. In het centrum en bij winkelcentra liggen de eisen hoger dan op andere plekken. Het kan dus zijn dat u de machines op de ene plek vaker ziet dan ergens anders. Circulus pakt het onkruid aan, waar en wanneer dat nodig is. 

Door de nieuwe aanpak kan de omgeving er iets anders uitzien dan u gewend bent. Want als Circulus de wortels heeft behandeld, staat de plant er nog. Die wordt in de weken erna bruin en dor. Daarna verwaait het onkruid vanzelf. 

Er is een overgangsperiode afgesproken. Na 3 jaar willen de gemeente en Circulus de beeldkwaliteit in heel Deventer op orde hebben.

 

Waarom onkruid beheersen?

Er zijn verschillende redenen om onkruid te beheersen:

  • Met minder onkruid ziet de straat er netter uit. Dit heeft een positieve invloed op het woon- en leefklimaat;
  • Als er te veel onkruid is, kan het regenwater niet makkelijk weg. Het kan de kolken verstoppen;
  • Als het onkruid te hoog staat, is de afscheiding van weg of berm minder zichtbaar;
  • Wortels van onkruid kunnen straten en stoepen omhoog drukken.

 

Melding of vraag

Ziet u veel onkruid? Of heeft u vragen? U kunt terecht bij het meldpunt Openbare ruimte.