Optreden op straat

Als u als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids wilt optreden op straat in bepaalde (aangewezen) gebieden en u voldoet aan bepaalde voorwaarden, heeft u hiervoor geen ontheffing nodig.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen.

Via het online formulier kunt een verzoek indienen bij de gemeente. De burgemeester beoordeelt of er een ontheffing verleend wordt.

Wat heeft u nodig?

 • Naam en adres van de aanvrager
 • Plaats van de activiteit
 • Datum en tijdstip van de activiteit
 • Reden van de activiteit

Het aanvragen van een ontheffing kost € 36.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet heeft u geen ontheffing nodig:

 • het gezelschap bestaat uit maximaal twee personen;
 • u maakt geen gebruik van elektrisch versterkte instrumenten;
 • u staat niet voor voor de ingang van een woning,winkel,horecagelegenheid,of kantoor;
 • u staat buiten een straal van 5 meter van een terras af;
 • u staat niet binnen een afstand van 50 meter van een andere straatartiest, venter, donateurs-of ledenwerver dan wel aanbieder van gedrukte of geschreven stukken;
 • u staat niet op een markt of evenemententerrein (gedurende de markt of het evenement);
 • u staat er op doordeweekse dagen en zaterdags tussen 09.00 uur en 21.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 13.00 uur en 21.00 uur;
 • u staat maximaal 30 minuten op dezelfde locatie, waarna het optreden op een afstand van minimaal 50 meter van die locatie mag worden voortgezet;
 • op 1 dag mag een eenmaal gebruikte standplaats maximaal 2 keer door dezelfde straatartiest, aanbieder van gedrukte en geschreven stukken, handelaar,enquêteur worden ingenomen, maar niet binnen een tijdsbestek van 1 uur;
 • u mag voetgangers- en ander verkeer niet belemmeren;
 • er mag geen geluids- of andere overlast worden veroorzaakt.

De aangewezen gebieden zijn Winkelgebied Keizerslanden, Winkelgebied binnenstad, Beestenmarkt, Winkelgebied Colmschate en Winkelgebied De Vijfhoek.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunt u een aanvraag voor een ontheffing indienen bij de gemeente.

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Artikel 2:9 Algemene Plaatselijke Verordening

Algemeen aanwijzingsbesluit en nadere regels op grond van Algemene Plaatselijke Verordening Deventer 2012

English Deutsch