Logo gemeente Deventer

Optreden op straat

Als u als straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids wilt optreden op straat in bepaalde (aangewezen) gebieden en u voldoet aan bepaalde voorwaarden, heeft u hiervoor geen ontheffing nodig.

Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen.

Via het online formulier kunt een verzoek indienen bij de gemeente. De burgemeester beoordeelt of er een ontheffing verleend wordt.

Wat heeft u nodig?

 • Naam en adres van de aanvrager
 • Plaats van de activiteit
 • Datum en tijdstip van de activiteit
 • Reden van de activiteit

Aanvraag wordt gepubliceerd

Dient u een aanvraag in? Houd er dan rekening mee dat wij verplicht zijn deze te publiceren. Dit is geregeld in artikel 12 van de Bekendmakingswet. Bij de publicatie vermelden wij geen privacygevoelige gegevens. Als wij uw aanvraag publiceren, betekent dat nog niet dat uw aanvraag ook wordt toegekend.

Het aanvragen van een ontheffing kost € 36,50.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet heeft u geen ontheffing nodig:

 • het gezelschap bestaat uit maximaal 2 personen;
 • u maakt geen gebruik van elektrisch versterkte instrumenten;
 • u staat niet voor voor de ingang van een woning,winkel,horecagelegenheid,of kantoor;
 • u staat buiten een straal van 5 meter van een terras af;
 • u staat niet binnen een afstand van 50 meter van een andere straatartiest, venter, donateurs-of ledenwerver dan wel aanbieder van gedrukte of geschreven stukken;
 • u staat niet op een markt of evenemententerrein (gedurende de markt of het evenement);
 • u staat er op doordeweekse dagen en zaterdags tussen 09.00 uur en 21.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 13.00 uur en 21.00 uur;
 • u staat maximaal 30 minuten op dezelfde locatie, waarna het optreden op een afstand van minimaal 50 meter van die locatie mag worden voortgezet;
 • op 1 dag mag een eenmaal gebruikte standplaats maximaal 2 keer door dezelfde straatartiest, aanbieder van gedrukte en geschreven stukken, handelaar,enquêteur worden ingenomen, maar niet binnen een tijdsbestek van 1 uur;
 • u mag voetgangers- en ander verkeer niet belemmeren;
 • er mag geen geluids- of andere overlast worden veroorzaakt.

De aangewezen gebieden zijn Winkelgebied Keizerslanden (pdf, 12 MB), Winkelgebied binnenstad (pdf, 600KB), Beestenmarkt (pdf, 4 MB), Winkelgebied Colmschate (pdf, 3,2 MB) en Winkelgebied De Vijfhoek (pdf, 4 MB).

Voldoet u niet aan deze voorwaarden, dan kunt u een aanvraag voor een ontheffing indienen bij de gemeente.

Regelgeving