Logo gemeente Deventer

Overlast

In uw woonomgeving kunt u te maken krijgen met overlast. Denk bijvoorbeeld aan geluids-, woon- of jeugdoverlast. Ervaart u zulke overlast? Ga dan eerst het gesprek aan met de buurtbewoners of personen die het veroorzaken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u hulp vragen. Bijvoorbeeld aan een bemiddelaar of de wijkagent.

 

Problemen samen oplossen

U kunt eerst proberen om met de veroorzaker te praten. Doe dat het liefst op een rustig moment en ook op een rustige manier. Luister naar het verhaal van de ander en probeer begrip te tonen. Samen kunt u dan zoeken naar een oplossing waar u beiden achter staat. Op de website problemenmetjeburen.nl staan tips voor een zo prettig mogelijk gesprek.

 

Buurtbemiddeling

Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer zelfstandig of op eigen gelegenheid lukt, kunt u terecht bij Buurtbemiddeling Deventer. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers die gratis bij burenruzies bemiddelen. Zij doen hun best om u zo goed mogelijk te helpen bij het oplossen van problemen of conflicten.

 

Overlast melden

Overlast kunt u melden bij de gemeente via Slim Melden. Heeft u er direct last van, gebeurt het ’s nachts of ontstaat er een bedreigende situatie? Bel dan de politie op 0900-8844. U kunt ook contact opnemen met uw wijkagent. De gemeente is telefonisch te bereiken via 140570.