Logo gemeente Deventer

Overzicht lokale fondsen


Deventer Cultuur Club

 
Jeannette Hollaar Fonds


Cultuurfonds Overijssel

  • Doel:  Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Overijssel (werkterreinen o.a. geschiedenis en letteren, beeldende kunst, theater en muziek, monumentenzorg en natuur).
  • Website: www.cultuurfonds.nl/overijssel
  • Contact: overijssel@cultuurfonds.nl


Rudolf Schmidtfonds

Doel: Ondersteuning van jonge kunstenaars op het gebied van de beeldende kunst, muziek, literatuur en boekdrukkunst bij de ontwikkeling van hun beroepspraktijk alsmede ondersteuning en stimulering van projecten op het gebied van kunst en cultuur binnen de gemeente Deventer. Beeldende kunsten die zich baseren op digitale media, popmuziek en amateurkunst zijn van steun uitgesloten.


Stichting Erven Witteveen

 
Stichting Wesselings-van Breemen

  • Doel: Het subsidiëren van initiatieven op cultureel en sociaal gebied in de gemeente Deventer.
  • Website: swvb.nl
  • Contact: secretaris@swvb.nl


Van Leusen-Harder Fonds

  • Doel: Het financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van de instandhouding van monumenten in Deventer en omgeving en al hetgeen daarmee verband kan houden.
  • Website: www.cultuurfonds.nl
  • Contact: h.dijkstra@cultuurfonds.nl